DKS programmet for 2021-2022 er klart

Den kulturelle skolesekken (DKS) i Kristiansand har klart et splitter nytt program for Kristiansands barn og unge.

DKS 2021 Foto Ida Fugli.jpg

Foto: Ida Fugli

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsning som skal bidra til at elever i grunnskolen og videregående får mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag. DKS Kristiansand er organisert ved Knuden - Kristiansand kulturskole som gir tilbud for grunnskoleelevene i kommunen. 

Programmet for høsten 2021 og våren 2022 har mange nye og flotte produksjoner, men har også med noen gamle favoritter. DKS Kristiansand fikk inn svært mange programforslag til dette skoleåret så utvelgelsen var vanskelig.  

– Vi er stolte over å presentere et godt og variert program innen alle kunstneriske kategorier, sier Tarjei Fjørtoft, ansvarlig for DKS Kristiansand. 

Program for små og store

På 2021-2022 programmet finner man produksjoner innen litteratur, kulturarv, scenekunst, musikk, visuell kunst og festivaler. 

Elever i 1.-4. trinn vil blant annet delta i seminaret “Beat like Stomp!” der de får lage musikk på alle mulige gjenstander rundt oss, som for eksempel søppelbøtter, kjøkkenutstyr eller bildeler. Bevegelses-elementer lar seg også lett integrere. Noen av målene med seminaret er å styrke elevenes selvfølelse samt effektivisere innlæringen av musikalske kunnskaper og tekniske ferdigheter. 

I 2022 er det 80 år siden de første krigsfangene begynte å arbeide på Batterie Vara, dagens Kristiansand kanonmuseum. Hit skal elever på 5.-7. trinn for å lære om hvordan krigsfanger lokalt og andre steder i Norge hadde det. I undervisningsopplegget vil også elevene lære om menneskeverd, særlig knyttet til krig. 

For elever på 8.-10. trinn står scenekunstproduksjonen “Fluid: negotiating limits” som et av punktene på skoleårets program. Forestillingen er jobbet frem med utgangspunkt i temaer som utenforskap, trakassering, skam, mobbing, tabuer og klisjeer omkring kjønn og legning. 

Klassikere og koronatiltak

Av kjente og kjære produksjoner i DKS Kristiansand-sammenheng finnes blant annet ADM Duo som plukker E.D.M (electronic dance music) hits fra hverandre, og setter dem sammen igjen med kontrabass, piano og vokal. Det blir også tur til Barnefilmfestivalen, biblioteket, kunstmuseet, Vest-Agder museet og mye mer.

Koronapandemien har gjort det utfordrende å planlegge, men Fjørtoft håper på at ting stabiliserer seg i høst slik at programmet kan bli gjennomført som planlagt.

– Vi i DKS Kristiansand og våre utøvere vil følge de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Nå gleder vi oss veldig til å komme i gang med programmet vårt, avslutter Fjørtoft.