Utsetter dialogmøtene

Formannskapets dialogmøter med bydelene er utsatt en måneds tid på grunn av koronasituasjonen. Førstkommende møte skulle vært i bydel Hamresanden/Tveit 10. mars.

Håpe på rask bedring

Dialogmøte Justvik 2 – Kopi.jpg

Bare ordfører fra formannskapet har vært fysisk tilstede under dialogmøtene i bydelene. Nå er smittetrykket så stort at dialogmøtene er utsatt en måneds tid. Bildet er fra siste møtet som ble arangert på Justvik 3. februar. Foto: Raimond Oseland

– Vi er lei oss for at vi må utsette disse møtene noen uker. Vi får se hvor lenge utsettelsen vil vare, men vi kan per dato verken samle innledere, publikum eller oss selv. Vedvarer situasjonen får vi vurdere om alle skal delta via Teams. Nå må vi alle som Kristiansands befolkning bare være flinke til å holde smittevernreglene. Da kan vi håpe på rask bedring i situasjonen, sier ordfører Jan Odvar Skisland.

Han understreker at formannskapet setter stor pris på dialogmøtene med mye god informasjon og nyttige innspill.

– Det er jo veldig viktig for oss politikere å ha kunnskap om tilstanden i bydelene og vi har fått mange gode innspill der vi har vært, både før og under koronakrisen. I år har de to møtene vi har hatt til nå vært digitale. De har fungert tilfredsstillende, selv om vi skulle ønske vi kunne vært tilstede i bydelen alle sammen.

Dialogmøter 2021

Årest første dialogmøte i 2021 gikk digitalt på Facebook og Teams fra Søgne 13. januar. Det neste var fra Justvik 3. februar. (Se referat her)

Møtene har forgått ved at bydelens innledere har vært samlet lokalt, mens formannskapet har deltatt via det nettbaserte møteverktøyet Teams. Publikum har fulgt dialogmøtet på Facebook og stilt spørsmål der. Enkelte av innbyggerne har også deltatt på Teams. 

Utsatt

Følgende planlagte dialogmøter er altså foreløpig utsatt en måneds tid på grunn av koronasuituasjonen:

10. ma. kl. 17-19.30 - Hamresanden/Tveit - Ve skole 
14. apr. kl. 17-19.30 - Finsland - Brandsvoll Herredshus
12. mai kl. 17-19.30 - Kvadraturen - Folkebiblioteket?
2. juni   kl. 17-19.30 - Grim - Grim skole
08. sep. kl. 17-19.30 - Flekkerøy - Lindebøskauen skole
20. okt. kl. 17-19.30 - Lund - Oddemarka skole
03. nov. kl. 17-19.30 - Tømmerstø/Frikstad - Holte skole 
01. des. kl. 17-19.30 - Voiebyen og Bråvann - Voie skole

NB. Det vil bli annonsert nye datoer!