Dialogmøte for Justvik/Ålefjær

Formannskapets neste dialogmøte blir også digitalt. Onsdag 3. februar skal politikerne bli bedre kjent med bydelene Justvik og Ålefjær. Strømmingen skjer fra Havlimyra skole kl. 17.00-19.30.

Dialogmøte Søgne 13012021 6 small.jpg

Ordfører Jan Oddvar Skisland mener strømming av dialogmøtene fungerer godt og at mulighetene for dialog ikke er dårligere i digitale møter. Bildet er fra dialogmøtet som ble sendt fra det tidligere rådhuset på Tangvall onsdag 13. januar. Foto: Svein Tybakken

Fin erfaring

– Vi hadde en fin erfaring med det digitale dialogmøtet i Søgne 13. januar. Derfor er det med friskt mot vi strømmer formannskapets dialogmøte også for å treffe innbyggere i bydelene Justvik og Ålefjær. Vi er godt i gang med denne innbyggerdialogen nå, noe vi folkevalgte setter stor pris på. Vi opplever at også kommunens innbyggere, nærings- og foreningsliv verdsetter denne muligheten til å møte politikerne.

Det sier ordfører Jan Oddvar Skisland. Han skal lede det digitale dialogmøtet fra Havlimyra skole.

God dialog

– Jeg opplever at dialogen med innbyggerne der vi kommer er konstruktiv og god. Det er ingenting som tyder på at den digitale møteformen lager hinder for folk å komme til orde. Snarere tvert imot. De som deltar kan både legge spørsmål i kommentarfeltet på Facebook og stille spørsmål direkte i Teams. Spørsmål til formannskapet på Facebook bli registrert og formidlet til møteledelsen for besvarelse. Formannskapets medlemmer er på Teams. Her kan vi være 250 til sammen, så jeg vil oppfordre aktuelle innbyggere til å delta her. Mange av oss er jo blitt vant med denne møte- og kommunikasjonsformen under koronakrisen, sier ordfører Skisland.

Følg dialogmøtet på Facebook

Følg dialogmøtet på Teams

Du kan stille spørsmål

Direktesendingen på Facebook følger nedenstående program. Etter alle innlederne, vil det bli en kort pause før det er tid for ordet fritt for deg som publikum/seer. Du kan sende inn spørsmål i kommentarfeltet på Facebook, men du kan også la deg høre og se i Teams. Da må du logge deg inn på videokonferanse-lenken (Teams - se over) i god tid, gjøre deg til kjenne og ha innlegget ditt klart. Husk å snakke tydelig. Formuler deg gjerne kort, slik at så mange som mulig kan slippe til. 

Dialogmøte Søgne 13012021 1 small.jpg

Kommunalsjef innbyggerdialog Elisabeth Engemyr og politisk rådgiver Kenneth Mørk registrerer spørsmål på Facebook og formidler videre til møteledelsen under dialogmøtet. Foto: Svein Tybakken

Spørsmål til formannskapet på Facebook bli registrert og formidlet for besvarelse. Kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr, har ansvar for å håndtere spørsmålene. Hun lover at alle vil bli besvart. Om det blir kø av spørsmål og man ikke rekker å besvare alt under sending, lover hun at spørsmål vil bli besvart og lagt ved i referat i etterkant. Referat blir offentliggjort her på kommunens nettside få dager etter dialogmøtet.

Program 

Kl. 17.00 Åpning

 • Hva skjer Justvik/Erkleiv av utbygginger og etableringer v/ ordfører Jan Oddvar Skisland

Inviterte innlegg (5 minutter hver):

 • Hva skjer i velforeningen på Justneshalvøya/Eide v/Øistein Nordhagen
 • Hva skjer i velforeningene på Justvik v/ Marit Opås
 • Ung på Justvik/Erkleiv v/ Julian Barski, elevrådsleder
  og Carmen Framnes, nestleder Havlimyra ungdomsskole
 • Hva gjør Justvik speidergruppe i og for lokalmiljøet v/ gruppeleder Maria Haven
 • Menighetsarbeidet i området v/ Renate Orre fra Østsia Frikirke
 • Just IL v/ styreleder Vegard Helland
 • IK Gimletroll v/ daglig leder Tyge Carlsen
 • Fritidsaktiviteter v/ fritidsleder Anne Mersland
 • Apotek 1 Fagerholt – v/leder Kristine Heitmann 

Kort pause

Kl. 18.30 Ordet fritt:

 • Spørsmål fra seere/innbyggere. Det er satt av ca. en time til dette.

Mer om dialogmøtene

Her kan gi innspill