Dialogmøte for Grim 2. juni

Formannskapet har startet opp igjen serien med dialogmøter og onsdag 2. juni er det innbyggerne i bydelen Grim som er invitert til digital dialog med kommunens politikere på Teams og Facebook.

Grim Solholmen.jpg

Solholmen skole og Grim u-skole på Grim. 

På grunn av den stadig krevende korona-situasjonen vil dialogmøtene frem til høsten foregå digitalt. Det betyr at du som publikum får treffe formannskapet på Teams og Facebook.

Ordfører som møteleder er den enste av formannskapets politikerne som møter frem fysisk i bydelen. Som regel er det en av bydelens skoler møtet blir strømmet fra via Teams og Facebook.

Dialogmøtet for Grim sendes fra Solhomen skoles gymsal kl 17.00-19.30, men uten publikum til stede. De lokale innlederne og administrativ bistand fra administrasjonen vil også være fysisk til stede.

Påloggingslenke for Teams    Følg dialogmøtet på Facebook

Fin erfaring

– Vi må bare beklage at koronasituasjonen fortsatt er så uavklart at det ikke er smittemessig forsvarlig med fysiske dialogmøter. Formannskapet skulle svært gjerne treffe innbyggerne ansikt til ansikt og vi ser frem til den dagen det igjen er lov. Men vår erfaring er at dialogen fungerer bra også med de digitale møtene. Derfor er det med forventning og friskt mot vi strømmer fra Solholmen skole. Vi håper så mange som mulig av bydelens Grims befolkning vil delta, sier ordfører Jan Oddvar Skisland, som skal lede det digitale dialogmøtet fra Solholmen skole på Grim.

Innbygger-spørsmål

Innbyggere som vil delta kan både stille spørsmål direkte i Teams eller legge spørsmål i kommentarfeltet på Facebook-strømmingen. Spørsmål til formannskapet på Facebook bli registrert og formidlet til ordfører for besvarelse under møtet. Formannskapets medlemmer kommenterer på Teams, der hele 250 kan være på samtidig.

Direktesendingen på Facebook følger nedenstående program. Etter alle innlederne, vil det bli en kort pause før det er tid for ordet fritt for publikum/seere. Publikum kan sende inn spørsmål i kommentarfeltet på Facebook, men du kan også la deg høre og se i Teams. Da må du logge deg inn på videokonferanse-lenken (Teams - se over) i god tid, gjøre deg til kjenne og ha innlegget ditt klart. Husk å snakke tydelig. Formuler deg gjerne kort, slik at så mange som mulig kan slippe til.

Spørsmål til formannskapet på Facebook bli registrert og formidlet for besvarelse. Leder for demokratiordninger, Hallvard Auestad har ansvar for å håndtere spørsmålene. Han lover at alle vil bli besvart. Om det blir kø av spørsmål og man ikke rekker å besvare alt under sending, lover han at spørsmål vil bli besvart og lagt ved i referat i etterkant. Referat blir offentliggjort her på kommunens nettside noen dager etter dialogmøtet.

Program

Åpning kl. 17.00:

- Velkommen og en orientering om hva som skjer i bydelen Grim av eventuelle utbygginger og etableringer. Ved ordfører Jan Oddvar Skisland

Inviterte innlegg (5 minutter hver):

  • Knut Straume og Håkon Reinertsen - på vegne av velforeningene
  • Ida Haave og Nora Sunde – elever fra 9B på Grim u-skole
  • Simen Høgdal Pedersen og Anne Robstad Martinsson - fritidsenheten
  • Knut Johnsen - Høyt og lavt
  • Bjørn Tore Haugen – Kristiansand ishockey
  • Morgan Karlsen - Vigør
  • Daniel Svensen- Svensengruppen
  • Axel Gjellestad - Grimsvollen nabolaug
  • Rolf Solås – Grim kirke, leder av menighetsrådet

Kort pause 

Ordet fritt ca kl. 18.30: 

Spørsmål fra seere/innbyggere. Det er satt av ca. en time til dette. 

Se temaside om dialogmøtene med referater