Dialogmøte for Flekkerøy

Formannskapet i Kristiansand, med ordfører Jan Oddvar Skisland i spissen, er glade for å kunne fortsette serien med dialogmøter med innbyggerne. Onsdag 29. september treffer de folkevalgte Flekkerøy-beboerne.

1500 Formannskapet 04022020.jpg

Formannskapet setter pris på at de igjen kan treffe kommunens innbyggere i bydelene til dialogmøter – nå med fysisk tilstedeværelse i Flekkrøyhallen med plass til mange. Foto: Svein Tybakken

Viktig dialog

Dialogmøtet på Flekkerøy er lagt til Flekkerøyhallen og ordfører Jan Oddvar Skisland ønsker innbyggerne velkommen til fysisk fremmøte.

– Det er godt at pandemien er såpass på retur at vi igjen kan samles fysisk, sier ordfører Jan Oddvar Skisland, som skal lede dialogmøtet med flekkerøybefolkningen.

Ordføreren gir på vegne av hele formannskapet uttrykk for at innbyggerdialogen i den nye kommunen Kristiansand har vært, og er veldig viktig.

– Vi har hatt stort utbytte av de 12 dialogmøtene vi har hatt siden februar i fjor – både de fysiske og de digitale. Vi opplever at også kommunens innbyggere, nærings- og foreningsliv verdsetter denne muligheten til å møte oss folkevalgte, sier Skisland.

Innbygger-spørsmål

– Vi lytter til innbyggerspørsmål og innspill vi får i dialogmøtene, og administrasjonen noterer alt som blir sagt slik at innspillene kan følges opp. Mye handler om saker som må håndteres i planprosesser. Det forstår de fleste er tidkrevende. Men noe kan løses kjappere og derfor er et av resultatene av dialogmøtene at vi har fått på plass Bydelsfondet. Her kan velforeninger, borettslag eller lag og foreninger søke om midler til å skape trivsel og engasjement i nærmiljøet. Dette er driftsmidler som forvaltes av parkvesenet og som tildeles fortløpende, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Her kan du lese mer om dialogmøtene

Direktesending på Facebook

Dialogmøtet strømmes direkte på Facebook (se program under her). Etter alle innlederne, vil det bli en kort pause før det er tid for ordet fritt for publikum i alen eller via kommentarfeltet i Facebook-sendingen.

Alle spørsmål til formannskapet på Facebook bli registrert og formidlet for besvarelse. Det er leder for demokratiordninger, Hallvard Auestad, som har ansvar for å håndtere spørsmålene. Han lover at alle vil bli besvart. Om det blir kø av spørsmål og man ikke rekker å besvare alt under sending, lover han at spørsmål vil bli besvart og lagt ved i referat i etterkant. Referat blir offentliggjort her på kommunens nettsider noen dager etter dialogmøtet.

Program

Dialogmøtet i Flekkerøyhallen onsdag 29. september kl. 17.00-19.30

  • Åpning kl 17.00 v/ ordfører Jan Oddvar Skisland
  • Flekkerøy velforening, v/ Frode Andersen
  • Lindebøskauen skole, v/ elevene Thomas Elefsen og Adrian Mossestad
  • Berge og Andås velforening, v/ Liv Grethe Bryne
  • Flekkerøy båtforening, v/ Bjørn Mossestad
  • Flekkerøy historielag, v/ Rolf Martinsen
  • Klubb 22 v/Edvind Pedersen (om Flekkerøy Idrettslag)
  • (Fiske)Industrien på Flekkerøy, v/ Øyvind Kristoffersen
  • Menighetene på Flekkerøy, v/ Roy Øverland

Kort pause

  • Ordet fritt ca. kl. 18.30 med spørsmål fra innbyggere. Det er satt av ca. en time til dette.