Legger nye vann- og avløpsledninger på Tangvall

Arbeidet med å legge om og skifte ut hovedstrukturen for vann og avløp på Tangvall er godt i gang.

Tangvall3.jpg

I disse dager domineres Tangvall av anleggsmaskiner fra flere prosjekter. Ved innkjøringen til Mega er det ingeniørvesenet som graver i forbindelse med at nye vann- og avløpsledninger legges. Foto: Morten Viervang, Kristiansand kommune. 

Prosjektet er beregnet å koste 30 millioner kroner. Oppstarten er ved innkjøringen til parkeringen ved Mega hvor anleggsmaskinene ruver i terrenget for tiden.

Graver over Sentrumsveien 12.-15. februar

– Vi gjør vårt ytterste for å gjennomføre arbeidet slik at det blir minst mulig ulemper for de næringsdrivende, beboere, kjørende og gående i området, forsikrer prosjektleder Øyvind E. Pettersen i ingeniørvesenet.

Likevel vil det kunne bli noe ekstra støy og ulemper i helga 12.-15. februar. Da skal det graves over Sentrumsveien, cirka 50 meter inn fra rundkjøringa.

– For å kunne krysse veien hurtigst mulig, vil vi jobbe doble skift, fra kl. 19.00 fredag kveld til kl. 07.00 mandag morgen. Vi håper å være ferdige søndag kveld men tar høyde for at det kan bli til mandag morgen.

–  Vi må dessverre stenge det ene kjørefeltet inn til Tangvall. Det medfører redusert fremkommelighet og det blir noe støy fra anleggsarbeidet i helga.

Pettersen  opplever å ha en god dialog med beboere og næringsdrivende i området. Disse vil også bli varslet om arbeidet via SMS.

Ingeniørvesenet er ikke de eneste som graver på Tangvall for tiden. To andre store prosjekt er også godt i gang. Det er det nye skolesenteret og Tangvall Arena.

Graver seg etappevis rundt sentrum

Arbeidet med vann- og avløpsledningen er delt opp etappevis og det er et mål om å bli ferdig i første halvdel av 2022.

– Arbeidene må koordineres med det nye skolesenteret som BRG utfører og Mur i Sør sitt prosjekt Tangvall Arena, samt at vi må tilpasse oss trafikkbildet slik at belastningen på Tangvall ikke blir for stor.

Oversikt - traseer .jpg

Oversiktskartet er merket med de forskjellige etappene.

Første etappe er Sentrumsveien del 1 (se merket område i kartet). Dette er den etappen som er startet nå. Anslagsvis vil denne etappen ta fire måneder. Her vil Gamle Hermansbekken legges om i ny trase under E39 og overvann vil dermed ledes bort fra sentrum. I dag ligger denne bekken i rør.

Ved innkjørselen til Mega skal det legges nye kummer som koples på de eksisterende ledningene. Nye vann, avløp og overvannsledninger blir lagt slik det vises i den rosa traseen på kartet.

Ledningene blir oppdimensjonert for å øke kapasiteten med tanke på fremtiden. Samtidig blir retningen på avløpet snudd slik at det renner rundt sentrum i stedet for gjennom. Dette gjøres på grunn av de to parkeringskjellerne som kommer i forbindelse med byggingen av Tangvall Arena.

– På grunn av sikkerheten må vi dessverre stenge fotgjengerundergangen for Hølleveien, fra Esso til Extra inntil vi har jobbet oss forbi dette området, og det er trygt for fotgjengere igjen, sier Pettersen.

Det lages også en midlertidig omkjøringsvei fra innfartsparkeringen (park and ride) til Rema 1000.

Sentrumveien del 2 fortsetter fra innfartsparkeringen hvor del 1 stopper.

– Vi håper å kunne starte uten unødvendig stopp etter del 1 og fortsette hele veien rundt.

I denne etappen skal rørene fram til Tangvall hovedpumpestasjon i Stemveien også skiftes. Her blir det koordinering med skoleprosjektet. Videre vil de fortsette rundt sentrum slik det er merket med blått i kartet.

– Vi legger beslag på en del av plassene til innfartsparkeringen, men vi vil sørge for å ikke legge beslag på flere enn nødvendig av gangen, forsikrer Pettersen.

Sentrumsveien del 3 legges om i forbindelse med nedkjøringsrampe til parkeringskjeller for Tangvall Arena.

Rådhusveien del 1 er under planlegging for oppstart, etappen går fra den sydlige nedkjøringsrampen  til Tangvall Arena til det nye skolesenteret.

Rådhusveien del 2 – som går fra bankbygget langs Sentrumsveien til Tangvallveien, er det Mur i Sør som står for. Dette i forbindelse med at de lager nedkjøringsrampe til ny parkeringskjeller her.

Rådhusveien del 3, blir en fortsettelse av del 2 og går på baksiden av helsehuset og det gamle rådhuset langs Tangvallveien i retning Hølleveien. Dette blir siste etappe og oppstart er planlagt først til neste år.

Ny hovedvannledning

– Når vi likevel skal grave benytter vi også anledningen til å legge ned ny hovedvannledning gjennom Tangvall. Denne vil etter hvert bli tilkoplet Rossevann vannverk, forteller Pettersen.

Da vil Søgne og Songdalen få vannforsyning fra både Trondstadvann vannverk og Rossevann vannverk.

– Dette gir innbyggerne i Søgne og Songdalen en stabil og trygg forsyning, understreker Pettersen.

Søgne vil også ha doblet kapasiteten sin med tanke på fremtidig utvikling.

Prøver å ta hensyn

Pettersen gjentar at de forsøker å utføre jobben slik at det skal bli minst mulig ulemper for alle som ferdes og har næring i området. Og det vil jo bli utrolig flott på Tangvall om et par år når alle byggeprosjektene står ferdig, avslutter han.

Kontaktpersoner

Prosjektleder Øyvind E. Pettersen
Telefon: 90 73 56 06
e-post: OyvindEugen.Pettersen@kristiansand.kommune.no

Oppsynsmann Olav Austenaa
Telefon 91 79 03 05
e-post: olav.austenaa@kristiansand.kommune.no

Tangvall1.jpg

Her vil veien bli gravd over i løpet av helga. Det jobbes doble skift for å få jobben gjort så raskt som mulig. Foto: Morten Viervang, Kristiansand kommune.