Delta i pårørende-undersøkelse

Det er viktig å høre på og involvere pårørende. Derfor ønsker kommunens pårørendekontakt at innbyggere deltar i en aktuell spørreundersøkelse.

Nina  Tanggard Lomeland.JPG

Innspill til en landsomfattende undersøkelse vil også kunne hjelpe Kristiansand kommune å bli bedre i sin kontakt med pårørende. Det mener pårørendekontakt Nina Tanggaard Lomeland. Foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune.

«Ivaretatt?» er en årlig undersøkelse som er åpen fra 28. oktober til 31. mars. 

-Som pårørendekontakt i lavterskeltilbudet drop-in er jeg opptatt av at vi setter fokus på de pårørende og lytter til dem. Nå har alle pårørende en gyllen mulighet til å delta på den nasjonale og anonyme spørreundersøkelsen «Ivaretatt» finansiert av Helsedirektoratet. Den muligheten håper vi mange benytter seg av, sier Nina Tanggaard Lomeland.

Hensikten med pårørendeundersøkelsen er å få mer kjennskap til hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene, slik at kommunene kan bruke dette i kvalitetsarbeidet.

- Vi ønsker at vårt pårørendearbeid skal være i tråd med de nasjonale føringene, og pårørendeundersøkelsen er utarbeidet med bakgrunn i pårørendeveilederen og er i tråd med pårørendestrategien og Leve hele livet.

Delta i undersøkelsen her 

Les mer om kommunens pårørendearbeid