Budsjettforslaget er lagt fram i bystyret

Kommuneøkonomien er stram og lavere vekst vil kreve omstilling og effektivisering i kommunen.

Budsjettet ble lagt fram i bystyret 27. oktober. Foto: Anne Lise Norheim

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025 ble lagt fram i bystyret 27. oktober. Bildet viser kommunedirektør Camilla Dunsæd. Foto: Anne Lise Norheim.

Se bystyremøtet på nett-TV fra kl. 17.00

– Forslag til økonomiplan legger til rette for utvikling av tjenestene, i tillegg til investeringer i infrastruktur og formålsbygg. Selv om kommunen har et budsjett på over 9 milliarder kroner, er økonomien stram. Lavere vekst fremover fordrer omstilling og effektivisering, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.

Dunsæd berømmer alle som har bidratt under koronapandemien og forventer videre at staten vil fortsette å dekke kommunens merutgifter og tapte inntekter som følge av denne.

Flere i arbeid

Ett av de viktigste satsingsområdene for kommunen framover er programmet «Flere i arbeid».

– «Flere i arbeid» er kommunes store satsing for å hindre utenforskap. Blant annet skal vi få flere under 30 år i arbeid eller utdanning. For å få til dette, jobber vi tett sammen med næringslivet, NAV, fylkeskommunen og universitetet, forteller hun videre.

Klimamål vil kreve innsats fra alle

Hun peker også på de store utfordringene vi står overfor når det gjelder klima og hvordan kommunen skal håndtere dette i årene som kommer.

– Klimabudsjettet vårt skal hjelpe oss å nå målet om at Kristiansand skal redusere klimagassutslippene med minst 80% innen 2030. Det er et ambisiøst mål som vil kreve innsats fra hver og en av oss, sier hun.

Se film med kommunedirektøren om budsjettforslaget:

Budsjettdokumenter

Alle dokumenter, vedlegg og lenker finner du her:

Forslag til økonomiplan 2022-2025 

Du kan også gå direkte til Framsikt, økonomiplanens nettside.

Følg bystyresendingen på nett-TV

Se bystyret direkte på nett-TV 

Du kan følge med på budsjettbehandlingen i bystyret på nett-TV. Sendingen streames direkte. Du kan også se sendingen i opptak etterpå.

(Vi anbefaler at du bruker Microsoft Edge, Safari eller Google Chrome. Enkelte elementer fungerer dårlig i Internet Explorer).

Kontakt for media

Kommunedirektør Camilla Dunsæd, telefon: 97 51 08 64
Økonomidirektør: Terje Fjellvang, telefon: 90 53 58 52