Brannsjefen advarer om utrygg is

Kuldegradene de siste dagene medfører at isen nå legger seg på vannene helt fra kysten og oppover. Isen frister til ferdsel og skøytegåing, men brannsjef Jan Røilid advarer om utrygg is.

Vollevannet_Anders Martinsen fotografer.jpg

Arkivfoto av is på Vollevannet. Foto: Anders Martinsen fotografer.

På Sørlandet har brannvesenet vært ute på flere redningsaksjoner etter at folk har gått gjennom isen de siste dagene. Lokalt har KBR (Kristiansandsregionen brann og redning) rykket ut ved et par episoder i Jegersberg, og brannsjefen oppfordrer folk til å være observante og sjekke tykkelsen på isen når de ferdes på islagte vann.

Både i Jegersberg og andre vann varierer istykkelsen  stort. For eksempel vil isen være tynnere mot land der det er myrlendt, enn der det er berg eller sand. Også ved innløp og utløp med større bevegelser i vannet, vil isen være tynnere og dermed utrygg, sier Røilid.

Brannsjefen har følgende råd til deg som ferdes på isen

  • Ta med ispigger! Ispigger er absolutt nødvendig for at du skal kunne klare å komme deg opp på isen igjen om du skulle gå gjennom.
  • Ta med øks, isstav eller noe annet du kan bruke til å sjekke tykkelsen på isen med.  10 centimeters tykkelse er regnet for å være trygg is, sier han.
  • Luftbobler og sprekker i isen kan og indikere tykkelse på isen og brukes som tegn på trygg/utrygg is.
  • Sjekk isen jevnlig da tykkelsen kan endres på få meter. 

Røilid sier det også er forskjell på isen etter årstidene. Spesielt kan det være store forskjeller på sjøisen på våren. Som isfisker kjenner han godt til dette og anbefaler gjerne at også andre enn isfiskere bruker isbor.

Isvarslinger fra Varsom.no

For å holde deg oppdatert om trygg is kan isvarslingene til Varsom.no være til stor hjelp. Dette er en varslingstjeneste fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), som i samarbeid med Statens vegvesen og Metereologisk institutt, gir ut isvarslinger.

Siden har også en isskole med informasjon om hvordan du ferdes på isen, om sikkerhetsutstyr, istyper og mye annet. Anbefalt lesing for deg som ferdes på isen.

Her kan du lese siste isvarsling for Agder

Isskolen på varsom.no finner du her