Borettslag kan nå søke tilskudd til solceller

Nå kan alle borettslag i Kristiansand søke om tilskudd til solceller. To millioner kroner per år er avsatt til ordningen frem til 2023.

Solcelle_beskjaert.jpg

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com.

Formålet med tilskuddsordningen er å hjelpe borettslag som ønsker å skaffe seg solcelleanlegg i Kristiansand kommune. Ordningen skal bidra til økt produksjon av fornybar energi og bidra til å oppnå mål i kommuneplanen 2020-2030.

Støtte gis for inntil 30 % av godkjente kostnader, med en øvre grense på 100 000 kroner per borettslag. Godkjente kostnader er solcelleanlegget og montering av dette.

Søknader behandles fortløpende fram til årlige midler et brukt opp.

Søknadsskjema, retningslinjer og mer informasjon om ordningen finner du her. 

Hjelp til søknaden

- Vi håper tilskuddsordningen bidrar til at mange borettslag vil se på mulighetene for å etablere solcelleanlegg, sier miljø- og klimarådgiver Marianne Bliksås.

Bliksås kan kontaktes om du trenger hjelp til søknaden.
Send e-post til marianne.bliksas@kristiansand.kommune.no