Bevilgningen til sykkelpiggdekk er brukt opp

Siden september har kommunen sponset kjøp av piggdekk til sykkel ved å gi 350 kroner i støtte til hvert dekk som har blitt kjøpt. Nå er de 500 000 kronene som var bevilget til ordningen brukt opp.

Det betyr at det ikke lenger er mulig å få støtte ved kjøp av sykkelpiggdekk. Ordningen har vært svært populær, og på bare to måneder har det blitt kjøpt 1428 piggdekk. Dermed har 714 sykler blitt utstyrt med piggdekk og er klare for vinterføre.

Facebook - Sykkelglede-pigg 20.09.21_red.jpg

Vi promoterer vintersykling

 – Vi er veldig fornøyd med responsen på tilbudet om sponsing av sykkelpiggdekk og at så mange benyttet seg av dette. Vi ønsker at flest mulig sykler – også om vinteren. Det betyr ikke at alle må sykle hver dag, men så ofte de kan, sier Aenne Ramm, rådgiver i areal- og transportenheten.

Kristiansand kommune legger til rette for vintersykling gjennom prioritert brøyting av sykkelveier. Brøyting av sykkelveiene kan følges live på brøytekartet til Kristiansand kommune.

I Torvet parkeringshus har ATP-samarbeidet bidratt til at sykler kan stå tørt og trygt året rundt. Rommet er videoovervåket, og bruken er gratis. I tillegg er det mulig å parkere sykkelen i sykkelboksene ved Slottet. Det koster 15 kroner per døgn.

Følg gjerne Sykkelglede Kristiansand på Facebook.
Sykkelglede er en kampanje i Areal- og transportsplansamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet) og du finner mange nyttige tips om sykling på siden. 

Sykle mot vintertretthet

Utendørsaktivitet kan redusere stress, øke energinivået og ha positiv påvirkning på humøret. Vinteren er preget av mye innetid. Ved å sykle til og fra jobb eller andre aktiviteter får man frisk luft, og kanskje en liten energiboost.

Hvordan velger jeg passende piggdekk? 

Det anbefales å få spesialisert hjelp i sykkelbutikken.Ta gjerne med deg sykkelen din til butikken slik at de kan gi best mulig anbefaling. Mange leverandører gir også gode priser på montering av piggdekk.

Generelt anbefales det et høyt antall pigger i dekket. Det betyr 240 pigger per dekk eller mer.

Les mer om sykkelpiggdekk på nettsiden til Syklistenes Landsforening.