Bevilgningen til sykkelpiggdekk er brukt opp

Det ble satt av 300.000 kroner til tilskudd til piggdekk hvert år fra 2023 til 2025. Det er igjen mulig å søke om tilskudd til piggdekk i høst 2023. Det kommer mer informasjon om hvordan man kan få tilskudd i løpet av sommeren.

IMG_20201121_123051.jpg