Barn og unges medvirkning i planarbeid

I en helt ny film får du innblikk i hvordan barn og unge kan ha medvirkning i kommunens planprosesser.

Visste du at barn og unge kan være med på å påvirke hva som skal bygges og endres? Barn og unge skal høres når det skjer noe som påvirker de og dette kalles medvirkning.

I Kristiansand kommune har plan og bygg og demokratiordninger hatt økt fokus på nettopp dette. Sammen med kommunikasjonsenheten har de nå laget "Bli hørt!" som er en film om dette temaet:

Filmen er laget av Ola Røyseland i kommunikasjonsenheten/Samsen kulturhus i samarbeid med medvirkningskoordinator for barn og unge Nina Tveit og arealplanlegger i plan og bygg, Nina Malo. 

Vil synliggjøre barn og unges rolle

Filmen er laget for å synliggjøre barn og unges rolle i planprosessen.

– Filmen kan for eksempel brukes når kommunen skal ha møter med elevråd for å få innspill på en reguleringsplan eller kommuneplan, sier Nina Tveit som er medvirkningskoordinator for barn og unge i demokratiordninger. 

Utgangspunktet for filmen er plan og bygg sin medvirkningsveileder.

– Medvirkningsveilederen forklarer hvordan du som forslagstiller kan gjennomføre medvirkning i planprosessene. Dette gjelder alle målgrupper, ikke kun barn og unge. Hensikten med veilederen er å inspirere til aktiv og bedre medvirkning i våre planprosesser. I tillegg er målet å bli bli bedre og mer bevisst på temaet og medvirkning er et tema som planavdelingen vil ha økt fokus på framover, sier arealplanlegger Nina Malo i plan og bygg.

Medvirkningsveileder

Kontaktpersoner

Barn og unge som ønsker å ta kontakt angående medvirkning kan kontakte:

Medvirkningskoordinator for barn og unge, Nina Tveit, på e-post eller mobil: 48 25 78 09