Avslutter alle lokale koronaregler

Fra og med mandag 12. april er det ingen lokale koronaregler i Kristiansand.

Oppheves fra og med 12. april

Det er klart etter at formannskapet 9. april enstemmig vedtok å oppheve forskriften med lokale regler fra og med 12. april. Til møtet i formannskapet ba kommunedirektøren om at de lokale reglene avvikles, fordi smittesituasjonen i Kristiansand ikke lenger krever strengere lokale tiltak enn det som gjelder nasjonalt.

Fra og med mandag 12. april 2021 gjelder derfor ingen egne lokale regler for Kristiansand kommune. Fra da av er det utelukkende de nasjonale reglene og anbefalingene som gjelder. I første omgang gjelder disse til og med 14. april. Kristiansand har ikke hatt egne lokale anbefalinger den siste tiden, men fulgt de nasjonale anbefalingene.  

Fortsett med smittevern

Kommunedirektør Camilla Dunsæd understrekte overfor formannskapet at opphevingen langt fra er en oppfordring til å slakke på kravene.  

- Det er en ustabil situasjon, og formannskapet må være forberedt på raskt å kunne fatte vedtak om mer inngripende vedtak. Men sånn som smittesituasjonen er akkurat i øyeblikket, vurderer vi ikke at den lokale forskriften tilfredsstiller nødvendighetsvurderingen. Inngripende tiltak skal være nødvendige, sa kommunedirektøren.

Hun pekte også på at de nasjonale tiltak som gjelder nå, er strenge.

- Det er viktig å understreke at vi må sørge for en ansvarlig åpning. Det er ikke tilbake til normalen, det er enda viktigere nå med godt smittevern. Hvis vi gjør dette nå, kan vi kanskje unngå en nedstenging senere. Vi må ta godt vare på den muligheten vi har i Kristiansand akkurat nå. Vi må følge nasjonale regler og anbefalinger lojalt. Alle som nå gjenåpner må også være nøye med å følge smittevernreglene på lik linje med det innbyggerne gjør når vi skal på butikker, serveringssteder og treningssentre, sa kommunedirektøren til formannskapet.

Endringer

Opphevingen av de lokale reglene i Kristiansand fra 12. april betyr at de som bor i Kristiansand kan bruke treningssentre i kommunen. Treningssentrene kan også holde åpent for de som er bosatt i andre kommuner, dersom de skal bruke disse tilbudene:

  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Det blir også slutt på forbudet mot utendørs organisert trening og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år, og det blir frivillig å registrere seg ved besøk på spisesteder.

Det blir heller ikke lenger straffbart å ha mer enn fem gjester hjemme eller på hytta. Heretter gjelder den nasjonale anbefalingen om ikke å ha flere enn to gjester.

Det er ingen forandring når det gjelder bursdager for samme barnehage- eller barneskolekohort. Bursdagene kan tilrettelegges av "et nødvendig antall" voksne.

Dette gjelder i Kristiansand

Nasjonale regler og anbefalinger