Mange avbestiller ikke test-timen kan møte

Koronasenteret på Kløvertun melder 21. desember om at over 10 prosent av de som har bestilt time ikke møter til oppsatt time.

Det er svært viktig at du avbestiller timen du har fått hvis du ikke kan møte opp. Dette gjør du i bestillingsløsningen vår. 

Hvis du ikke får det til, eller ikke har tilgang til den digitale løsningen, må du ringe koronatelefonen.

Dette må gjøres minst en time før avtalen. Da kan timen legges ut på nytt og brukes av andre.