Arbeid i Ravnedalen

I februar og frem til våren 2021 skal det utføres tre prosjekter i Ravnedalen. De består av fjellsikring av en sti, fornyelse av muren i hovedbassenget og rensing av hovedbassenget.

Stengte gangveier ved hovedbassenget i Ravnedalen foto Marte Krogstad.jpg

Parkvesenet er ansvarlig for prosjektene og i forbindelse med anleggsarbeidet har de nå stengt av deler av gangveien ved hovedbassenget (også kjent som Grevlingstien). Besøkende bes om å følge anvisningene som er gitt på plassen. Foto: Marte Krogstad

Ravnedalen er en naturpark på Grim i Kristiansand som har turstier, kafé og konsertscene. Parken er et populært turområde og nå skal parkvesenet i Kristiansand kommune gå i gang med tre prosjekter for å utbedre deler av parken.

Ett av prosjektene er fjellsikring og fjell-rensk ved stien som går ned fra Bånetjønn til vestlig side av parken. Denne stien har vært stengt i mange år på grunn av sikkerhet. Parkvesenet har leid inn firmaet Visinor AS til å utføre jobben med fjellsikring.

− Området har hatt noen ras som førte til stenging. Arbeidet som utføres er for å forhindre at steiner løsner og faller ned. Visinor AS har allerede vært i aksjon i januar og sikret øvre del mot Bånetjønn. I uke 8 starter fjellsikringen opp igjen og da skal de montere ca. 150 sikringsbolter langs to traseer. De skal også montere wirenett og bergbånd der det kreves. Arbeidet vil vare i ca. to uker, sier driftssjef Kurt Tange Jensen i parkvesenet.

Fjellsikring i Ravnedalen foto Visinor AS.jpg

Bilder fra fjellsikring som ble utført av Visinor AS i januar 2021. Foto: Visinor AS

Skal fornye muren i hovedbassenget

Gravemaskin på plass i Ravnedalen foto Marte Krogstad.jpg

Parkvesenet har rigget til gravemaskin og brakke ved hovedbassenget og skal starte arbeidet på muren så fort været tillater det.

Prosjekt nummer to skal utføres på muren rundt hovedbassenget i Ravnedalen. Tørrmuren på vestsiden skal fornyes og kantsteinen ved øya i bassengets østlige del skal rettes opp.

I forbindelse med anleggsarbeidet har parkvesenet nå stengt av en av gangveiene og besøkende bes om å følge anvisningene som er gitt på plassen. Selve arbeidet starter så fort været tillater det.

− Bakgrunnen for arbeidet er at eksisterende mur blir presset ut av masser og vann på baksiden av muren. Per dags dato har mange steiner allerede falt ut bassenget. Landskapsentreprenørene har starte opp med resetting av bassengmuren på vestsiden av hovedbassenget i parken. Dette er et møysommelig arbeid der den gamle muren plukkes ned, og så skal vi støpe ny såle og bakvegg. Etter dette er gjort skal muren settes opp igjen med de gamle steinene, sier driftssjef Kurt Tange Jensen.

Gangvei er stengt grunnet arbeid 1 foto Marte Krogstad.jpg

Deler av gangveien rundt hovedbassenget er nå stengt grunnet anleggsarbeid. Foto: Marte Krogstad

Gangvei er stengt grunnet arbeid 2 foto Marte Krogstad.jpg

Foto: Marte Krogstad

Rensing av hovedbassenget

Prosjekt tre går ut på å rense bassenget for løsmasse. Anslått mengde vil være 1200 kubikk og parkvesenet vil bruke sugebiler for å få opp disse løsmassene.

− Nå er det 17 år siden det ble utført et periodisk vedlikehold ved å fjerne løsmasser i bassenget. Tiltaket er nå godkjent av alle instanser og vi avventer bare mildt vær slik at sugebiler kan starte arbeidet med å suge opp og frakte bort massene. Ved bruk av sugebiler har vi god kontroll på hvor dypt uttaket av masser blir. Massene vil bli fraktet bort i lukkede tanker slik at vi unngår søl i parken og veiene i nærområdet, sier driftssjef.

Før tiltakene i bassenget starter opp vil bassenget tappes ned etter behov.

Parkvesenet skal også gjennomføre mindre tilpasninger i forbindelse med arbeidet rundt bassenget. Det innebærer nye kummer for bedre vannhåndtering i arealene mellom fjellveggen og bassenget.

Kontaktperson for media

Driftssjef Kurt Tange Jensen, mobil: 97 05 00 90