Klart for åpningsfest ved Mosby oppvekstsenter

Tirsdag 21. september blir en festdag på Mosby, når det nye og flotte oppvekstsenteret offisielt åpnes.

KIS19082021 56 Mosby.jpeg

Det nye Mosby oppvekstsenter. Foto: Kjell Inge Søreide.

Helt siden 1856 har det vært skole på Mosby. I 2012 ble skolen reddet fra nedleggelse, og i 2019 startet byggingen av det nye oppvekstsenteret. Og nå begynner en ny tidsalder med dette praktanlegget, som har et bruttoareal på rundt 6400 kvadratmeter, og en kostnadsramme på cirka 237 millioner kroner. Oppvekstsenteret  har i dag 209 elever og er bygd for 220 skoleelever. Barnehagen har cirka 90 barn og er bygd for 120 barn.  

Åpnes av tidligere elev

Ordfører Jan Oddvar Skisland er invitert til å klippe snoren under den offisielle åpningen tirsdag 21. september. Han er tidligere elev ved skolen og har allerede vært på besøk tidligere i måneden. Da uttalte han at dette var en skole for fremtiden.

Åpningsdagen er det fest for barna og inviterte gjester på dagtid, og fra klokken 17 til 19 er hele Mosby invitert til åpent hus.

Slutt på brakketilværelsen

Våren 2019 startet rivningen av det gamle oppvekstsenteret, noe som innledet en 2 ½-års brakketilværelse fordelt på tre steder for oppvekstsenteret.

Rektor Karen Stenslund er strålende fornøyd med at brakketilværelsen er over og at barnehage, skole og SFO igjen er samlet. Allerede 2. august var det oppstart for barnehagebarna, dagen etter begynte SFO og 19. august var det skolestart.

KIS19082021 20 KIRobstad og rektor Karen Stenslund.jpeg

Interessen for det nye oppvekstsenteret har vært stor. På første skoledag 19. august fikk rektor Karen Stenslund besøk av daværende barne- og famileminister Kjell Ingolf Robstad. Her er de i samtale med skolebarna. Foto: Kjell Inge Søreide.

Perfekt med samlokalisering

Stenslund har vært rektor ved skolen i 10 år og har vært med på forvandlingen fra skole til oppvekstsenter.

– Samlokalisering med barnehage og skole i samme bygg er perfekt. Vi kan lage myke overganger mellom barnehage og skole, og vi kan lære av hverandre, sier hun, og forteller hvordan de tar det beste fra både barnehage og skole og gir barna en glidende overgang. – Læring skjer først og fremst gjennom lekende aktiviteter på småskolen. Lek er en hovedingrediens som gjennomsyrer hele skoledagen for 1.-3.trinn. Vi har også uteskole en dag i uka på alle trinn.  

Prosjektet «Alle med» er visjonen til oppvekstsenteret. Det startet som et prosjekt der de tok utgangspunkt i skolestarten for 6-åringene, og de har nå valgt «Alle med» som sin visjon.

– I første klasse har vi ikke pulter, men samles rundt store bord. Vi fokuserer på relasjoner og starter dagen med lek. Når vi da starter med skolearbeidet, er barna superklare og motiverte. Elevene læres opp til å lære. Dette støttes også av de nye læreplanene, forklarer rektor.

KIS19082021 16 Rektor hilser på ny elev.jpeg

Første skoledag: Rektor Karen Stenslund hilser på elevene. Foto: Kjell Inge Søreide.

Eget kjøkken og kjøkkenhage

Sentralt plassert i oppvekstsenteret er produksjonskjøkkenet hvor det er ansatt en egen kokk.
– Nå får barna et sunt og godt måltid hver dag, og det fungerer helt fantastisk. Barna får masse grønnsaker og læres opp til å like den gode sunne maten, sier rektor. – En annen fordel med egen kokk er at vi frigjør de voksne slik at de kan være sammen med barna, i stedet for at de bruker tiden på å stå inne og lage mat.

En kjøkkenhage er også kommet på plass, og her skal elevene på femte og sjette trinn dyrke mat som skal brukes i skolekjøkkenet.

KIS19082021 52 Kokk Nina Sjursen Ruud på Mosby Oppvekstsenter.jpeg

Kokk Nina Sjursen Ruud i sving på det nye produksjonskjøkkenet. Foto: Kjell Inge Søreide.

Flott uteområde

Skolegården har blitt rene parkanlegget med både 7-er bane, flerbruksbane, friidrettsbane, gapahuk og flere lekeområder. Parkeringskjeller for de ansatte er lagt under jorden og har frigitt en del plass.

– Uteområdet har blitt fantastisk flott, skryter rektor. – Dersom Kristiansand kommune fortsetter å bygge slike fantastiske skolegårder vil det bli lagt merke, mener hun.

Stenslund føler også på ansvaret for å ta vare på det flotte anlegget. – Det er jo som en park. Dette er vårt område som vi har sammen med bygda. Vi må ta godt vare på det.

Hun gleder seg også over den store interessen anlegget allerede har fått. – Ja, folk strømmer til fra alle kanter. Det er folksomt her på ettermiddag og kveld, og det er utrolig gøy med slik en stor interesse, sier Stenslund.

Uteområde.jpg

På dette dronebildet vises størrelsen og omfanget av det innholdsrike uteområdet ved oppvekstsenteret. Foto: Kjell Inge Søreide.

Fakta om bygget

Det nye oppvekstsenteret har et bruksareal på 6400 m².

Bygget består av skole for 1.-7. trinn, barnehage samt fellesareal med bibliotek, amfi, SFO, kjøkken, gymsal, administrasjon og teknisk rom i tredje etasje.

Uteområdet har 7-er bane, flerbruksbane, friidrettsbane, gapahuk og flere lekeområder.  Det er også opparbeidet en sti mellom Venneslaveien og Kiledalen.  

Planen for bygging av oppvekstsenteret ble godkjent av Kristiansand bystyre 19. juni 2019.
Utførelsesenterprise ble utarbeidet i samarbeid med Rambøll (Lark) og Multiconsult (RI) samt Amtedal og Hansen arkitekter. Dette ble konkurranseutsatt, og kontrakt om gjennomføring med Skanska ble inngått 21. oktober 2019. Bygningsmassen ble overtatt 22. juni og uteområdet 9. juli 2021.

Kostnadsrammen for oppvekstsenteret er 237 millioner kroner.

Fasadeskisser

Skisser av fasadene ved oppvekstsenteret. Amtedal & Hansen arkitektkontor/Kristiansand kommune.