Åpner Suldalen bomiljøpark fredag

Varaordfører Erik Rostoft står for den offisielle åpningen av Suldalen bomiljøpark fredag 18. juni. Bomiljøparken er et flott eksempel på hvordan investeringsmidler fra det nyetablerte bydelsfondet kan brukes.

Fugleredehuske.jpg

I fugleredehusken i forgrunnen, kan de minste kose seg, mens de voksne trener i apparatene Foto: Eivind Hellerslien.

Fredag 18. juni kl. 17.00 blir det både korpsmusikk, gratis is og snorklipping når varaordfører Erik Rostoft erklærer Suldalen bomiljøpark for offisielt åpnet. 

Også parksjef i Kristiansand kommune, Aase Hørsdal, og en representant fra velforeningen sier noen ord under åpningen. Deretter blir det petanqueduell, der varaordføreren og parksjefen stiller lag mot to beboere i området.  Kristiansand og Grim Skolemusikkorps spiller og vi får oppvisning i egenvektstrening (calisthenics).

Varaordfører Erik Rostoft mener at bomiljøparken i Suldalen er et godt eksempel på hvordan det nyetablerte bydelsfondets investeringsmidler kan brukes. Les mer om bydelsfondet senere i saken.

Suldalen bomiljøpark

Prosjektleder Eivind Hellerslien i parkvesenet forteller at det aktuelle området i Suldalen ble renovert i 2005 som en del av Suldalen og Dalane bomiljøprosjekt. Planen var da å etablere park og møteplass her, og det ble laget en plan for gjennomføringen. Arbeidet ble påbegynt, men det ble aldri sluttført.

Parkvesenet ble i 2019 kontaktet av Øvre Grim vel som ønsket at området skulle videreutvikles. I et samarbeid mellom velforeningen og parkvesenet ble det laget en utomhusplan for bomiljøparken. Utviklingen av området startet høsten 2020, og den ble ferdigstilt våren 2021. Parkvesenet har ledet gjennomføringen og ingeniørvesenet og deres entreprenør har utført de fysiske arbeidene.

Nytt bydelsfond for trivsel og engasjement i nærmiljøet

Bystyret vedtok nylig å opprette et bydelsfond. Intensjonen med bydelsfondet er å skape trivsel og engasjement i nærmiljøet, og gi innbyggere og nabolag som involverer seg mulighet til å søke om midler til dette. Parkvesenet skal administre bydelsfondet i nært samarbeid med innbyggerdialog.

Bydelsfondet har både investeringsmidler og driftsmidler det kan søkes om. Til investeringsmidlene er søknadsfristen 1. oktober hvert år. Driftsmidler kan det søkes om gjennom hele året, og tildelingen skjer fortløpende.

Kan realisere lokale initiativ raskt

Fortløpende tildeling av driftsmidlene sikrer at lokale initiativ kan realiseres raskt. Slike initiativ blir ofte satt på dagsorden på dialogmøtene som innbyggerdialog gjennomfører i bydelene. 

Eksempler på dette er ønsker om gjennomføring av arrangementer og etablering av fysiske tiltak som griller, bord og benker. Slike initiativ ønskes naturlig nok gjennomført kort tid etter at idéen har oppstått.

Mer informasjon om bydelsfondet og søknadsskjema kommer snart på våre nettsider.

Benk-og-grill.jpg

Oppholdsområdet med benker, grill og petanquebane. Foto: Eivind Hellerslien.