Anmelder for brudd på karantenereglene

Kristiansand  kommune anmelder en spiller på IK Start for brudd på karanteneregler.

Anmelder

Anmeldelsen knytter seg til at vedkommende ved to anledninger har vært tilstede på trening/ i treningslokale i en periode han var i innreisekarantene. 

Personen testet positivt for covid-19 i karantenetiden og kort tid etter tilstedeværelsen på trening. Dette førte til at flere andre ble satt i karantene. 

Kommunen ser alvorlig på forholdet gitt de konsekvenser et slikt brudd kan medføre, og at det har skjedd i en tid med skjerpede tiltak.  

Kommunen har onsdag 27. januar anmeldt forholdet til Agder politidistrikt.  

Kontaktperson for media

Beredskapssjef
Sigurd Paulsen
975 33 927