Anbefaler ikke påbud om munnbind

Kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik anbefaler ikke påbud om bruk av munnbind i det offentlige rom slik smittesituasjonen i Kristiansand er nå. Her forklarer han hvorfor.

Hva vet vi om smitteoverføring i det offentlige rom i Kristiansand kommune?

Vi har fått forespørsler fra innbyggere om å innføre strengere smittetiltak i det offentlige rom i Kristiansand, særlig i form av anbefalinger eller påbud om munnbind. Her forklarer Fjærtoft Vik hvorfor han ikke vil anbefale påbud om munnbind slik smittesituasjonen situasjonen er nå:

Konklusjonen om munnbind kort oppsummert

Den faglige vurderingen er at et påbud om bruk av munnbind på butikker, kjøpesentre og busser i uke 1–5 ikke ville stått i forhold til nytten av tiltaket. Vi holder på de nasjonale anbefalingene om å opprettholde avstand, vaske hender og holde deg hjemme til testresultat foreligger hvis du har symptomer. Dersom vi får virusmutasjoner som har lettere for å spre seg fra person til person, så vil dette bli revurdert.

Litt om bakgrunnen 

Det er nå en vedvarende smittesituasjon i Kristiansand som er høyere enn den var før nyttår. Vi har gjennomgått data på smitteveier for uke 1–5 for å se om det er grunn til å mistenke smitte på offentlig transport. Data fra uke 6 er fortsatt under bearbeiding.

I uke 1–5 er det påvist smitte hos 253 personer i Kristiansand. Vi har konkludert med smittevei hos 239 av disse. Det vil si at vi kjenner til hvordan de er blitt smittet. Smitten er som tidligere direkte fra person til person.

Dermed gjenstår 14 personer som var kodet med «ukjent smittevei». Nytt telefonintervju avdekket at for tre av disse var det likevel kjent smittevei og dermed var tallet med ukjent smittevei redusert til elleve.

Vi har hatt telefonintervju med ti av disse elleve og finner følgende: sju av dem hadde ikke tatt buss i aktuell periode for smitte. En hadde tatt buss daglig, men hadde brukt munnbind helt systematisk. To hadde tatt buss en til to ganger per uke uten bruk av munnbind. Gjennomgang av situasjonen for disse to tilsa ikke høy sannsynlighet for at smitten hadde skjedd på bussen.

Dersom Kristiansand kommune i uke 1–5 hadde hatt påbud om munnbind på kollektivtrafikk og dette hadde blitt etterlevd, ville smitteoverføring til inntil to personer kunne ha vært unngått. Et slikt påbud ville da gått til en befolkning på over 110 000 og ville maksimalt ha kunnet redusere smittebelastningen fra 253 til 251 personer.

Så er spørsmålet om bruk av munnbind på andre offentlige steder ville kunne medføre et redusert smittetrykk. Det er fortsatt kun elleve personer som har hatt ukjent smittevei i den aktuelle perioden og der et eventuelt påbud ville kunne ha effekt.

Den faglige vurderingen er derfor er at et påbud om bruk av munnbind på butikker, kjøpesentre og busser i uke 1–5 ikke ville stått i forhold til nytten av tiltaket.