Alvorlig smittesituasjon i kommunen

Dette var hovedbudskapet i en pressebrief som fant sted på Rådhuskvartalet tidligere i dag.

Kommunedirektør, kommuneoverlege, fylkesdirektør for oppvekst og ordfører i Kristiansand var alle enige om at nå er det alvor.

Kommunedirektør Camilla B. Dunsæd presiserte at kommunen tar smittesituasjonen på alvor. – Nå er smittesituasjonen i Kristiansand svært alvorlig, sa hun. –  Vi ber befolkningen om å hjelpe oss slik at vi står sammen om å få kontroll på smitten. 

 

press5web.jpg

Kommunedirektør Camilla B. Dunsæd ønsket velkommen til pressebriefen og uttrykte bekymring for smittesituasjonen. 

Tallenes klare tale 

– Det siste døgnet er det 72 nye smittetilfeller, av disse er 44 russ. Til sammen etter 17. mai har vi påvist smitte hos 54 russ i Kristiansand kommune. Vi forventer å få mange nye positive testsvar i løpet av dagen i dag. Til nå denne uka er det 97 nye smittede i Kristiansand. Vi har sett en voldsom vekst etter 17. mai. Halvparten av smittetilfellene er knyttet til russen, og mange russ er allerede satt i karantene, sa kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik. Han legger til at samtlige russ bør teste seg, uansett om de har symptomer eller ikke. 

– Det er nemlig slik at flere av dem som nå er positive ikke har symptomer, og dermed kan komme til å smitte andre uten at de selv er klar over at de er syke. Vi forventer at hver enkelt smittet russ vil smitte sine nærkontakter, det vil si: foreldre, søsken og besteforeldre.  

Kommuneoverlegen slår fast at vi må ha en felles innsats for å unngå at vi får behov for omfattende smittetiltak og kom med en ekstra appell til russen: Alle russ, dere utgjør virkelig en forskjell for hvordan vi kan klare å slå ned smitten. 

Russepresidentene viser ansvar 

Etter et felles møte med kommuneoverlegen og fylkesdirektøren for oppvekst i dag tidlige er alle russepresidentene enige om at hele russen nå tar en pause i feiringen i en uke. Det betyr i praksis at russen holder seg hjemme, leser til eksamen og treffer så få som mulig. 

–  Russen tar ansvar. Det som nå skjer er at russen tar en pause i russefeiringen i en hel uke frem til neste torsdag. Dette er helt nødvendig dersom vi skal lykkes med å slå ned smittesituasjonen og få mulighet til å gjenoppta russefeiringen senere, sier Arly Hauge, fylkesdirektør for oppvekst. – Sammen med russepresidentene oppfordrer vi russen til å være i ro og være hjemme i denne perioden, unngå å blande kohorter og sørge for å følge smittevernreglene.  

press6web.jpg

Ordfører Jan Oddvar Skisland understreket at vi har et felles ansvar om å slå ned smitten.

Vi står sammen om dette 

Ordføreren slo også fast at dersom vi ikke får slått ned smitten nå risikerer vi at hele byen må stenge ned.  

– Det er ikke noe poeng i å lete etter syndebukker. Det kan være stor grad av tilfeldigheter knyttet til hvem som smittes, understreker ordfører Jan Oddvar Skisland. – Dette er en dramatisk situasjon. Nå har vi det høyeste døgntallet vi har hatt noensinne. Nå er det alvor, samtidig er det viktig å ikke stigmatisere de som nå er smitte.  

Han legger til at det muterte viruset er svært smittsomt og oppfordrer alle til å være mest mulig forsiktige i stedet for å tøye grensene mest mulig. 

– Bruk munnbind, vask hendene og hold deg hjemme i størst mulig grad, sa Skisland. Om vi lykkes kan vi klare å slippe å stenge ned store deler av kommunen. Nå må vi alle stå samlet for å slå ned smitten som er i kommunen vår nå. 

 

Hele pressbriefen kan sees her