Alle beboere i Hellemyrbakken 20 er satt i testkarantene

På grunn av smitte i Hellemyrbakken 20 er beboere i 51 leiligheter satt i testkarantene.

Testkarantene brukes i de tilfeller der du kan ha blitt eksponert for smitte i et kort tidsrom. Du skal teste deg så raskt som mulig når du har fått varsel om testkarantene. Karantenen er over så fort du har fått negativt svar.

Kommunen har plassert mobilteststasjon på utsiden av blokken for å gjøre det enklere å teste seg. Den mobile teststasjonen er på plass fredag 9. april mellom kl. 10.30 og 14.00.

Kommunens smittesporere har tatt kontakt med beboere via telefon/SMS i løpet av ettermiddagen torsdag 8. april/formiddagen 9. april.

Vi oppfordrer alle beboere til å teste seg selv om du ikke er blitt kontaktet.