Alarmtelefonen med årsrapport

Bruk av nye metoder møter et behov hos barn og unge, og det er kraftig økning i antall henvendelser.

forside.PNG

Alarmtelefonen er en gratis tjeneste for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Informasjon spres blant annet gjennom de sosiale mediene Instagram, Snapchat, TikTok og Facebook.

I 2020 har det vært økning i antallet som ringer, sender e-post, sender SMS eller chatter. Pandemien forårsaket strenge smittevernrestriksjoner, og Alarmtelefons målgruppe ble ekstra sårbare. Dette førte til at Alarmtelefonen ble en døgnåpen tjeneste fra 15. mars med økt bemanning på dagtid for å sikre at alle telefoner besvares. Antall henvendelser på telefonen har økt med 24,5 prosent i 2020 sammenlignet med 2019. 

Chatting 

Chat-tjenesten har vist seg å være en stor suksess. Fra den døgnåpne chatten startet opp i april og helt til september, lå snittet på 40 samtaler i døgnet. De siste tre månedene i 2020 var det en enorm økning. Snittet har ligget på 80 chat-samtaler i døgnet - noe som utgjør en økning på 100 prosent. 

antall chat.PNG

Antall chat-samtaler

Årsrapporten kan leses her