Rostoft holdt innlegg mot hatkriminalitet og ekstremisme

Varaordfører Erik Rostoft hadde nylig et innlegg på en digital konferanse i forbindelse med FNs 76. generalforsamling. Temaet var hatkriminalitet og ekstremisme og konferansen ble sendt fra New York.

Erik Rostoft.jpg

Erik Rostoft (foto: Kristiansand kommune)

Bakgrunnen er at Kristiansand har markert seg med sitt systematiske forebyggende arbeid mot ekstremisme og nå også mot hatkriminalitet. Gjennom sin status som “sterk by” i Strong Cities-nettverket ble Kristiansand bedt om å holde et innlegg på et seminar med høyt profilerte innledere fra ulike deler av verden.

Innlegget til Rostoft var innspilt på forhånd og inngikk i programmet til Strong Cities som hadde et parallelt arrangement til FNs generalforsamling.

Alles ansvar

– Forebygging av radikalisering, ekstremisme og hatkriminalitet er alles ansvar. Det er ikke bare ansvaret til antiterror-organisasjoner og politiet. Byene står sentralt i dette forebyggingsarbeidet. I Kristiansand har vi hatt bekjempelse av ekstremisme og hatkriminalitet på agendaen lenge, understreker Rostoft. – Vi er opptatt av å være en by for alle og anser dette arbeidet for noe som er det beste virkemiddelet til å forebygge ekstremisme og hat.

Har tatt en posisjon

– Dette er jo en fjær i hatten for Kristiansand. Det er flott å få lov til å snakke om våre erfaringer på en internasjonal og høyprofilert scene som denne, understreker kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Marie Benitez Nilsen. – Det er veldig gøy at vi får anerkjennelse for det gode arbeidet vi gjør i byen med å sette fokus på disse problemstillingene. Jeg tror ikke det er så mange byer som har tatt en posisjon når det gjelder forebygging av hatytringer og hatkriminalitet slik vi har gjort i Kristiansand. Det er stas å bli latt merke til.

Lenke til talerlista

Se hele innlegget her:

 

 

Foto/film: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune