200 fulgte digitalt dialogmøte fra Søgne

13.  januar gjennomførte formannskapet sitt andre dialogmøte i Søgne. På grunn av koronasituasjonen ble møtet direktesendt via Facebook og Teams. Drøyt 200 fulgte møtet.

Dialogmøte Søgne 13012021 5 small.jpg

Ordfører Jan Oddvar Skisland i kommunestyresalen i det tidligere rådhuset på Tangvall omgitt av kameraer og tv-teknologi. Foto: Svein Tybakken

I samarbeid med Søgne bydelsråd og interimsleder Ronny Myrene var en rekke innledere fra blant annet skole, kirke, ungdomslag og næringsliv invitert for å gi formannskapets folkevalgte et bilde av hvordan det er å leve og vokse opp i Søgne. Møtet ble sendt direkte fra kommunestyresalen i det tidligere rådhuset på Tangvall.

Du kan lese referatet her og se dialogmøtet i sin helhet.