Vurderer hjelp til næringslivet

Nærings- og eierskapsutvalget i Kristiansand kommune skal i morgen fredag 27. mars drøfte mulige tiltak for å styrke lokale næringsvirksomheter som er korona-rammet.

Direkte på nett-TV

HAugum.jpg

Næringssjef og leder for Business Region Kristiansand, Geir Askvik Haugum. Foto: Kristin Wallem Timenes

Næringssjef og leder for Business Region Kristiansand, Geir Askvik Haugum, vil på det ekstraordinære møtet i nærings- og eierskapsutvalget legge frem en omfattende liste med forslag til tiltak innhentet fra næringsliv og bransjeaktører.

Møtet vil bli overført direkte på Kristiansand kommunes nett-TV  fra formannskapssalen i rådhuset. Der vil kun ordfører, kommunedirektør, direktører og formannskapssekretær være til stede. Alle de andre utvalgsmedlemmene deltar via Skype.

Tett samarbeid

Varaordfører Erik Rostoft har et særskilt ansvar for å følge opp kontakten med næringslivet. Han påpeker at kommunen gjennom KS vil påvirke sentrale myndigheter slik at tiltak som settes inn er relevante for bransjer og lokale virksomheter av alle størrelser.

Rostoft.jpgVaraordfører i Kristiansand, Erik Rostoft, sier kommunen via KS vil påvirke regjeringen slik at tiltak for å styrke et korona-rammet næringsliv blir mest mulig relevant for de lokale bedriftene.

– Flere titalls forslag er allerede kommet inn fra forretningslivet og næringsaktører i byen. Prioriteringer vil bli gjort i tett samarbeid med de involverte, Næringsforeningen for Kristiansandsregionen, Kvadraturforeningen, LO og NHO, sier varaordfører Erik Rostoft, som presiserer viktigheten av å fordele hjelpetiltakene på nasjonale og lokale myndigheter.

Samfunnskritiske

Næringssjef Geir Askvik Haugum understreker at Kristiansand kommune ved Kristiansand Business Region jobber preventivt for å unngå at det blir umulig å holde hjulene i gang i de bedriftene som er operative.

– I tidlig fase har vi har jobbet med å følge målrettet opp hvordan det går med de mest samfunnskritiske virksomhetene.  Vi har fra kommunens side undersøkt aktivt om matvarebutikker og bedrifter har hatt nok mannskap til å holde hjulene i gang. Vi har arbeidet proaktivt sammen med Nav om å prioritere og kanalisere arbeidskraft til de samfunnskritiske virksomhetene og forsyningskjedene, sier Haugum.

Ingen stengte byggeplasser

– Kommunen forholder seg til nasjonale føringer og har ikke innført særegne regler som for eksempel kunne ha ført til stengte byggeplasser. Alle byggeplasser er oppe og går. Det blir også gjennomført fagbrev i bygg og anleggsbransjen. Dette er ikke noe vi skal ta æren for alene. Vi samarbeider godt og aktivt sammen med Fylkeskommunen, bransjeorganisasjoner og selskapsledelse i tillegg til Nav, næringsforeningene og NHO, sier Haugum.