Vinner Kristiansand Plastutfordringen 2020?

Det gjenstår å se, men 10. trinn på Lindebøskauen skole har sammen med 12 husholdninger fra Kristiansand, gjort en stor innsats i kampen om å bli beste kommune i år.

Lindebøskogen skole_brukes.jpgHer er tre av elevene på 10. trinn med sin plastfangst. Foto: Lindebøskauen skole. 

Hva er Plastutfordringen?

170 husholdninger og 32 ungdoms- og videregående skoler fra store deler av landet konkurrerer mot hverandre i Plastutfordringen 2020. De har i løpet av de siste to ukene samlet poeng ved å gjøre aktiviteter som reduserer eget plastforbruk og forebygger plastforsøpling.

Husholdningen og skolen med høyest poengscore vinner i sin kommune, mens kommunen med høyest samlet snittscore for sine lag vinner Plastutfordringen 2020.

En av aktivitetene som gir poeng er å sykle til skolen istedenfor å kjøre bil. Slitasje på bildekk er den største kilden til mikroplast i Norge. Ved å sykle istedenfor å kjøre bil bidrar elevene til å nå EUs bærekraftsmål nummer 14 om livet i havet og nummer 15 om livet på land.

Ivrige søppelplukkere

Tiendeklassingene på Lindebøskauen skole startet plastutfordringen med en strandryddedag mandag 12. oktober.

– Vi jobbet langs vannkanten og fikk plukket flere sekker med søppel. Elevene syntes det var gøy å finne en sykkel som lå i vannkanten. Ellers var det mye smått av søppel og plast å finne. Noen elever gikk til og med litt ut i vannet for å plukke søppel som lå på havbunnen, forteller Hanne Nuland Marcussen, trinnleder på 10. trinn ved skolen. – Til sammen er det 63 elever på 10. trinn så vi fikk dekket et stort område.

Bålskog.jpg

Grillede pølser til lunsj smakte nok fortreffelig for sultne søppelplukkere. Foto: Lindebøskauen skole.

– Dette er et av flere tiltak kommunen gjennomfører rettet mot innbyggerne for å redusere forsøpling av plast. Det at vi i år fikk med oss hele 10. trinn på Lindebøskauen skole i tillegg til 12 husstander er veldig stas. Elevene har vist stort miljøengasjement, sier Anne Line Gangså Tørresen, prosjektmedarbeider i miljøvern i Kristiansand kommune. Hun er svært positiv til å gjenta samarbeidet med Framtiden i våre hender.

Plastutfordringen arrangeres i år for andre gang og er et samarbeid mellom fem norske kommuner, miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender og Ducky en norskutviklet applikasjon og nettside for beregning, visualisering og konkurranse om måling av husholdningenes bærekraft.

Hvorfor er denne utfordringen viktig?  

Fordelen med plast er mange, i tillegg er det billig og enkelt å lage. Dette har ført til overforbruk, noe som har gitt oss store forsøplede områder og forurensning av mikroplast som påvirker helsa til både mennesker og dyr.  

Plastproblematikken er vanskelig og kompleks, og vi trenger strukturelle endringer. – Heldigvis står vi selv ved roret når det kommer til forbruket vårt. Våre valg er av stor betydning når det kommer til å dytte både næringsliv og politikere i riktig retning, sier prosjektmedarbeider, Silje Wilhelmsen i Framtiden i våre hender.

– I Plastutfordringen viser vanlige sørlendinger at vi alle kan bidra i plastdugnaden. Det er ikke alltid så lett å vite hvor man bør starte, eller hvilke valg som er de beste eller de som sparer mest plast. Men det er bedre at vi alle prøver å gjøre litt, istedenfor å vente på at politikerne skal gjøre jobben, for de venter på at forbrukerne skal gå foran, mener Wilhelmsen.  

Eksempeler på en daglig utfordring

  • – I dag laget jeg middag med kun plastemballasjefrie ingredienser.
    Hver dag en deltaker lager middag med ingredienser som ikke er pakket i plast, kan denne aktiviteten merkes av i utfordringen, og deltakeren får poeng.
  • – I dag kontaktet jeg en politiker/næringslivet og oppfordret til endring.
    Det kan f.eks være å be Friele om å lage kaffeemballasje som kan materialgjenvinnes. Dette eksempelet er mer krevende enn det første og utløser dermed flere poeng.

Hadde alle innbyggerne i Norge gjort som deltakerne i Plastutfordringen i fjor, ville vi i løpet av to uker ha:

  • redusert forbruket av plastposer med ni millioner
  • redusert kjøp av engangskopper med én million
  • plukket over 300 tonn plastsøppel fra naturen

Hva resultatene av årets deltakelse blir, gjenstår å se!