Vil du være frivillig?

Kristiansand kommune og frivilligheten samarbeider under korona-situasjonen om å få oversikt over de som trenger hjelp, og hvilke tiltak som bør og kan settes i gang.

Stort engasjement

frivillighet2_tilsvein_Foto erlingslyngstadhægeland.jpg

Enhetsleder for frivillighet i Kristiansand kommune, Anne Grete Widding. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

– Det er et stort engasjement i de frivillige organisasjonene i Kristiansand, og det er mange som ønsker å bidra, sier enhetsleder for frivillighet i Kristiansand kommune, Anne Grete Widding.

Hun forteller at det er stor pågang og mer informasjon vil komme etter hvert som man får oversikt. Hun oppfordrer de som allerede har en tilknytning til en frivillig organisasjon om å ta kontakt der først for å vite hvordan en kan bidra.

– Følg også med på frivillig.no hvor organisasjonene etter hvert legger ut aktuelle oppdrag.

Korona og frivillighet