Vellykket assistent-opplæring

Flere av 12 arbeidssøkende fra Nav, som har fått ekstraordinær helsefaglig opplæring for å bemanne koronamottak, er blitt tilkallingsvikarer og assistenter ved omsorgsinstitusjoner.

Veldig fornøyd

1500 Camilla Steinsvåg.jpg

Kompetanserådgiver i helse og mestringsdirektørens stab i Kristiansand kommune, Kamilla Steinsvåg, kan fortelle om svært fornøyde arbeidssøkende som i sommer har fått helsefaglig opplæring for å kunne være assistenter på regionalt koronamottak. Foto: Svein Tybakken

– En evaluering viser at de som har gjennomført opplæringen er veldig fornøyd. De har vært utrolig engasjerte og blitt veldig dyktige. Det står respekt av at de bruker sommerferien sin på fire intense uker med helsefaglig opplæring.

Det sier Kamilla Steinsvåg, kompetanserådgiver hos helse og mestringsdirektøren i Kristiansand kommune. Hun er ansvarlig for den ekstraordinære opplæringen av helseassistentene som skal supplere bemanning av et interkommunalt koronamottak.

Arbeidssøkende

I forbindelse med at Folkehelseinstituttet har bedt norske kommuner planlegge for et scenario for Covid-19-smitte med flere hundre innlagt på sykehus, har Kristiansand kommune fått ansvar av samarbeidskommuner i Agder å forestå opplæring av ekstrabemanning til et større koronamottak.

– Ved hjelp av Nav ble et 30-talls arbeidssøkende utfordret til å melde seg til helsefaglig kurs. Det var mange av dem som var interessert, men av forskjellige årsaker endte vi opp med 12 som gjennomførte opplæringen i sommer. De har alle mottatt kursbevis og har fått opplæring i smittevern, hygiene, pasientstell, sykdomslære, observasjonskompetanse og etikk og lovverk, sier kompetanserådgiver Steinsvåg.

Flere har fått jobb

– Flere har fått kontrakt som tilkallingsvakter ved sykehjem og omsorgssentre. Opplæringen i sommer gjorde dem oppdaterte og veldig flinke i smittevern. Flere kan fortelle at de har kunnet korrigere tiltak mot Covid-19-smitte på avdelingene der de har fått jobb. Det er jo veldig flott og som viser at de har engasjement, sier Kamilla Steinsvåg, som opplyser at det ikke er avgjort om Kristiansand kommune skal gå i gang med opplæring av et nytt kull med arbeidssøkende.

1500 Evaluering korona-hjelpere.jpg

Kamilla Steinsvåg viser tallenes tale til de 12 helse-assistentene, som under evalueringsmøtet i slutten av august fikk se hvor høy fornøydhetsgraden var. Se bildet under.

  Stor tilfredshet korona-assistenter.jpg

Ikke Aquarama

Kommunedirektør Camilla Dunsæd har foreløpig bestemt at Kristiansand skyver på planen for etablering av idrettshallen i Aquarama som interkommunalt koronamottak ved et større utbrudd. I stedet anbefaler hun å gå for utvidelse av sykehjemmene Kløvertun, Valhalla og Mandal sykehjem i Lindesnes.

Det er foreløpig Kristiansand, Lindesnes, Lillesand, Birkenes, Vennesla og Iveland som er med i dette koronamottakssamarbeidet.