Veileder om smittevern i skoler

Den nasjonale veilederen om smittevern i skoler ble presentert på regjeringens pressekonferanse 20. april.

Konkrete eksempler

Veilederen gir en rekke eksempler på hva skoler og SFO kan gjøre av smittevern-tiltak i forbindelse med at skoler og SFO åpnes for elever fra 1. til 4. trinn mandag 27. april.

Veilederen

Informasjon til foreldre

Film

Information to parents in other languages

Det er Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet som har laget veilederen, som tar for seg mange av de samme temaene som barnehage-veilederen fra 15. april.

Det slås fast at skolene er viktige for barns læring, omsorg og utvikling, og at det derfor er viktig at elevene kan gå på skolen samtidig som smittevernet ivaretas.

Videre gis det en rekke eksempler på hva som kan gjøres for å forebygge smitte. Eksempler er god håndhygiene, rengjøring og samling i mindre, faste grupper med de samme ansatte. Veilederen anbefaler at gruppene ikke består av flere enn 15 elever for hver lærer på 1. til 4. trinn.

Det gis også egne råd for fagene gym, musikk, mat og helse, kunst og håndverk.

Veilederen har også en detaljert gjennomgang av når elever, foreldre eller ansatte ikke skal være på skolen eller SFO.

Det er også en detaljert sjekkliste i veilederen over hva som må være gjort i skoler og SFO før barna kommer tilbake mandag 27. april.

Supplement

- Dette er tydelig og grei veileder, som vil være til god hjelp for skolene og SFO-ene. Den enkelte rektor jobber nå med å tilpasse seg opplegget som er omtalt i veilederen, og vi vil ha dialog med dem hele tiden. Regjerningen anbefaler at det kan være 15 elever i hver gruppe. Vi oppfatter at gruppene kan være litt større og litt mindre, alt etter hva som er praktisk mulig å få til innenfor rammen av smittevern-veilederen. Vi vil nå bruke noe tid på å finne ut hvordan den enkelte skole skal rigge seg til gjenåpningen, sier oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad.

Oppvekst-ledelsen i Kristiansand kommune vil mandag kveld lage et supplement til veilederen. Supplementet skal hjelpe rektorene og SFO-lederne der det er behov for å utdype og presisere forhold i veilederen som må sees i sammenheng med lokale forhold i Kristiansand. Supplementet sendes rektorene og SFO-lederne så snart det er ferdig.

I supplementet kommer det blant annet fram at elevene skal få et ordinært skoletilbud, med mindre særlige forhold ved smittesituasjonen gjør det nødvendig med tilpasninger.

SFO skal i utgangspunktet ha vanlig åpningstid, dersom det er forsvarlig når det kommer til bemanning og smittevern.  I løpet av uka vil oppvekst-ledelsen avklare hvordan det blir med åpningstider for SFO.

Det blir ikke laget mat på SFO, så elevene må ha med ekstra matpakke. Det er ikke smitteverngrunner som er grunnen til dette. Grunnen er at de ansatte kan bruke mest mulig tid i direkte arbeid med barna.

Barn som har foreldre med kritiske samfunnsjobber skal fortsatt få et tilpasset stedlig tilsynstilbud, uavhengig av om de har SFO-plass eller ikke. Det samme gjelder for barn og unge med særlige behov.

Klasserom og SFO-rom vil være rengjort hver dag før elevene kommer. Øvrige fellesarealer rengjøres i løpet av dagen.

Oppvekstledelsen anbefaler at så mye av opplæringen som mulig legges ut i friluft, og at det legges opp til gymtimer som gjør at elevene slipper å skifte og dusje på skolen.

Før fredag 24. april vi alle kontaktlærere på 1.-4.trinn ta kontakt med foresatte til alle sine elever.

Kompetanseskolene gir skole- og SFO-tilbud til elever på 1.-4. trinn i likhet med andre skoler og i samsvar med forskrift. Den enkelte skole fastsetter åpningstid i samsvar med de felles retningslinjene oppvekstledelsen har gitt.

Elever på 5.-10. trinn på kompetanseskolene som ikke kan nyttiggjøre seg av fjernundervisning, gis omsorgstilbud på skolene tilpasset mulighetene den enkelte skole har. Det må være god dialog med foresatte.