Veggmaleriet offisielt åpnet

Onsdag 29. januar var det offisiell åpning av veggmaleriet i rådhuset. En svært fornøyd ordfører Jan Oddvar Skisland håper mange vil ta turen innom og se norsk samtidskunst av ypperste kvalitet.

Inn i en ny tid

Kunstverk rådhuset-talere.jpgOrdfører Jan Oddvar Skisland og kommunedirektør Camilla Dunsæd stod for den offisielle åpningen av kunstverket på veggene i rådhuset. Foto: Svein Tybakken

– Det var en enstemmig kunstkomite fra fellesnemnda for de tre kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand som bestemte seg for veggmaleri. Det var et gjennomgripende valg, som vil ta rådhuset og kommunen inn i en ny tid, sa ordfører Skisland under åpningen.

Han la til at kunstverket til Anders Sletvold Moe er et abstrakt veggmaleri som forteller vår felles historie og skaper en ny tilhørighet.

Felles opprinnelse

Kunstverk rådhuset-blomstertakk.jpgDet ble sagt hjertelig takk og overrakt blomster til kunstnerisk prosjektleder Agnete Erichsen (fra venstre) og kunstneren Anders Sletvold Moe fra ordfører Jan Oddvar Skisland og kommunedirektør Camilla Dunsæd. Foto: Svein Tybakken

– Elvene og havet, vår felles opprinnelse, finner vi igjen i maleriets farger. Sjatteringene og kontrastene i blått og grønt speiler havets mange valører og lysbrytninger. Rik og variert fargebruk gjenspeiler naturen. Linjene, de gemoteriske figurene og rutemønsteret forteller byens historie, rennesanseplanen og menneskets ustanselige behov for å drive samfunnet fremover, sa Jan Oddvar Skisland, som overlot til kommunedirektør Camilla Dunsæd å takke kunstner Anders Sletvold Moe og kunstnerisk prosjektleder, Agnete Erichsen.

Nye perspektiver

Kunstverk rådhuset-Terkelsen.jpgEgil Terkelsen ledet kunstkomiteen i fellesnemnda for Søgne, Songdalen og Kristiansand som bestemte at rådhuset skulle ha veggmaleri for å makrere den nye kommunen inn i en ny tid. Her er en fornøyd Terkelsen i samtale med kommunedirektør Camilla Dunsæd og kunstnerisk prosjektleder Agnete Erichsen. Foto: Svein Tybakken

– Kunstverket som vi står midt i nå, markerer og binder sammen nytt og gammelt. Gammelt hus, men det er en ny tid. En ny kommune. Du Anders kommer utenfra og tar opp vår identitet og gir oss helt nye perspektiver. Du har brukt tre uker på verket, og hvert felt er behandlet med dyp respekt for sin egenverdi og som en del av det hele. Tusen takk for jobben!

Sa kommunedirektør Dunsæd, som også takket kunstfaglig prosjektleder Agnete Erichsen for hennes gode samarbeid med politikerne i kunstkomiteen.

Håp

Kunstverk rådhuset- hjemdal.jpgDaglig leder i Cultiva, Kirsti Mathiesen Hjemdahl (t.v.), studerer veggmaleriet i rådhuset sammen med fagkonsulent i kulturdirektørens stab, Iren Moløkken. Foto: Svein Tybakken

Kirsti Mathiesen Hjemdahl var en av de inviterte til åpningen av det nye veggmaleriet, og Cultiva-lederen var veldig fornøyd med det hun så. – Kjempeflott, var hennes første kommentar. Hun fikk litt mer tid til å fordøye inntrykket og ble ikke mindre fornøy etter noen minutter:

– Det slår meg at det er veldig moderne. Det er intrikat og monumentalt samtidig, men likevel avgir det en flott harmoni. Håp er et ord som faller meg inn når jeg ser hvordan verket preger dette gamle rådhuset. Jeg tenker at det er flott med håp inn i den spesielle konteksten med tre kommuner som er blitt en, sier Cultivas daglige leder, Kirsti Mathiesen Hjemdahl.