Utsatt forfallsfrist for kommunale avgifter

Forfall for faktura på kommunale utgifter utsettes til 2. april 2020.

Vi har hatt en del utfordringer knyttet til utsendelse av faktura for kommunale avgifter. Det har ført til at en del fakturaer har blitt sendt ut med kort forfallstid.

Dette beklager vi sterkt og setter nytt forfall for kommunale avgifter til 2. april 2020 selv om forfall på blanketten står med 20. mars.