Utdeling av kunstner- og toppidrettsstipend for 2020

Onsdag 16. desember ble det arrangert en felles utdeling i bystyresalen der ti kunstnere, fire utøvere og en trener ble tildelt stipender til videreutvikling av arbeider og som anerkjennelse.

Utdeling av kunstnerstipend for 2020

Mottakere av årets kunstnerstipend.jpg

Kunstnerne som mottok årets kunstnerstipend. Bakerst fra venstre: forfatter og scenekunstner Karin Moe Hennie, billedkunstner Anders Sletvold Moe, manusforfatter og regissør Jonas Matzow Gulbrandsen, forfatter Atle Håland.
2. rekke fra venstre: Sylwia Obuchowicz tok imot diplomet på vegne av skuespiller Bartek Kaminiski, danser Tonje Sannes, forfatter Paal-Helge Haugen.
1. rekke fra venstre: Søsteren til Thyra Dragseth tok imot diplomet på billedkunstnerens vegne, forfatter Edy Poppy, keramiker Ann Beate Tempelhaug. Foto: Marte Krogstad

Kristiansand kommunes kunstnerstipend for 2020 har blitt utdelt til ti kunstnere med tilknytning til Kristiansand. Formålet med stipendet er å stimulere til kunstnerisk utvikling og styrke vilkårene for kunstnere i Kristiansand, samt gi økt forutsigbarhet i en utfordrende tid.

Utdelingen fant sted i bystyresalen 16. desember og av totalt 79 stipendsøknader hadde kulturutvalgets innstillingsjury valgt ut ti kunstnere som mottok stipend og diplom i tre kategorier.

Stipendsummen var på 600 000 kroner hvorav 300 000 kroner var i form av stimuleringsstipend.

Kunstnerstipendet ble utdelt til:

  • Billedkunstnerne Thyra Dragseth og Anders Sletvold Moe. De fikk hvert sitt stipend på 50 000 kroner i kategorien kunstnerstipend.
  • Forfatter Paal-Helge Haugen, skuespiller Bartek Kaminski, forfatter Edy Poppy, danser Tonje Sannes, forfatter Atle Håland, keramiker Ann Beate Tempelhaug. De fikk hvert sitt stipend på 50 000 kroner i kategorien stimuleringsstipend.
  • Manusforfatter og regissør Jonas Matzow Guldbrandsen og forfatter og scenekunstner Karin Moe Hennie. De fikk hvert sitt stipend på 100 000 kroner i kategorien arbeidsstipend.

Årets jury bestod av kulturutvalgets leder Bjørn Egeli, kulturutvalgets nestleder Jens Anders Ravnaas og direktøren for kultur og innbyggerdialog Torbjørn Urfjell.

Her kan du lese mer om kunstnerne og juryens begrunnelse: 

Billedkunstner Thyra Dedenroth Dragseth

Thyra Dedenroth Dragseth (27) er født i København og oppvokst i Kristiansand. Etter artium dro hun til Oslo hvor hun gikk to år på Oslo Fotokunstskole, og i 2019 fullførte hun Bachelor i billedkunst ved Kunstakademiet i Oslo. Samme år var hun også deltaker på Agder Kunstsenters utstilling HATCH, hvor nyutdannede kunstnere fra Agder presenterer sine arbeider.

Dragseth har etter endt Bachelor tatt et bevisst valg å trå ut i arbeidslivet som kunstner, for å få konkret arbeidserfaring som utøvende kunstner. Hun anser seg ikke som ferdigutdannet, men opplever at erfaringer utenfor et akademisk skolemiljø vil kunne stimulere til en annen siden ved hennes kunstneriske praksis. Hun arbeider for tiden med flere film- og fotoprosjekter både i Norge og utlandet, og har flere samarbeidspartnere og mentorer både i Kristiansand og Oslo.

Juryen mener Thyra Dragseths valg om å virke som kunstner etter endt Bachelor er spennende, og ønsker å bidra til at hun kan etablere og opprettholde stabilt kunstnerisk arbeid over tid. Hennes prosjekter viser til samarbeid på tvers av disipliner innenfor film, kunst og forskning. Dragseth er uredd i sin tematikk og utfordrer seg selv både på det kunstfaglige og personlige plan. Juryen ser frem til å følge Thyra Dragseth i årene som kommer.

Billedkunstner Thyra Dedenroth Dragseth ble tildelt 50 000 kroner i kunstnerstipend.

Billedkunstner Anders Sletvold Moe

Anders Sletvold Moe (42) er født og oppvokst i Steinkjer og har bodd og arbeidet i Oslo de siste årene. Høsten 2020 flyttet Sletvold Moe til Kristiansand, og etablerte seg med atelier i byen. Han ønsker å bruke stipendet på å etablere sin praksis i Kristiansand og samtidig være en aktiv bidragsyter til miljøet i byen. Han er en etablert norsk billedkunstner med Master i billedkunst fra Kunsthögskolan i Malmö i 2006.

Sletvold Moe har en imponerende CV, med utallige separat- og gruppeutstillinger de siste årene og verkene hans er innkjøpt til flere samlinger både i Norge og utlandet. Hans verk er også representert i offentlige bygg og uterom i Norge og Sverige. Han har mottatt flere stipend tidligere, blant annet statens arbeidsstipend. Sletvold Moe er også representert i kommunens kunstsamling etter at han vant konkurransen om nytt kunstverk i Kristiansand rådhus, et arbeid som ble ferdigstilt til det første bystyremøtet i den nye kommunen i januar 2020.

Juryen er glad for at Anders Sletvold Moe ser muligheten for å virke som kunstner i Kristiansand og bidra til å berike kunstscenen her. Ved å tilrettelegge for etablering i ny by håper juryen at hans nettverk og engasjement kan være med å bidra til økt aktivitet og skape en ny arena for kunstneriske møter, kunnskapsdeling og prosjektsamarbeid.

Billedkunstner Anders Sletvold Moe ble tildelt 50 000 kroner i kunstnerstipend.

Forfatter Paal-Helge Haugen 

Paal-Helge Haugen (75 år) har vært bosatt i daværende kommuner Søgne og Songdalen siden 1974. Han debuterte i 1965 som skjønnlitterær forfatter og har siden dette publisert mer enn 30 bøker i ulike sjangrer (dikt, roman, barnebøker, essay). Han har fått bøker eller tekstutvalg oversatt til et en rekke språk, og har ofte representert norsk litteratur i utlandet. Han er tildelt alle større norske litteraturpriser (Brageprisen, Kritikerprisen, Doblougprisen (fra Svenska Akademien), Gyldendalprisen, Aschehougprisen, TONOs Edvardpris for tekst til musikk m.m.)

Haugen har vært aktiv i lokale og regionale litteratur-sammenheng i tillegg til virksomhet på nasjonalt nivå, og har blitt invitert til å levere teksten til flere større lokale/regionale markeringer. Han har utstrakt samarbeid med billedkunstnere i inn- og utland. Han har også skrevet librettoen til seks musikkverk i storformat, samt tekster for musikere i andre sjangre.

Haugen søker arbeidsstipend til å sluttføre arbeidet med en skjønnlitterær bok. Dette er et større, omfattende verk som han har brukt flere år på å fullføre.

Juryen anser Haugen som en av våre fremste forfattere. Gjennom et langt forfatterskap har hans litterære stemme satt preg på en hel landsdel. Hans arbeid er drevet av både tradisjon og nyskaping. Juryen ønsker med stipendet å anerkjenne Paal-Helge Haugens forfatterskap samt bidra til hans videre arbeid.

Forfatter Paal-Helge Haugen ble tildelt 50 000 kroner i stimuleringsstipend.

Skuespiller Bartek Kaminski

Bartek Kaminski (43 år) er opprinnelig fra Polen, men oppvokst i Kristiansand. Han er utdannet ved skuespillerlinjen på Statens Teaterhøgskole. Kaminski har vært engasjert ved alle de største teatrene i Norge og ved Jo Strømgren Kompani. Han har hatt en rekke roller på teaterscenen, film og tv. Han har også oversatt manus og hatt regi for flere sceneproduksjoner.

Kaminski vil bruke arbeidsstipendet til å arbeide med en tv-serie som er lagt til Kristiansand. Dette er en moderne spøkelseshistorie som tar utgangspunkt i hekseprosessene som skjedde i Kristiansand i 1650. Kaminski skriver manuset selv med konsultasjon fra produsent og dramaturg i produksjonsselskap Anagram Norge A/S. Produksjonen vil ta i bruk aktører fra Kristiansand.

Juryen vurderer Bartek Kaminski som en svært talentfull skuespiller. Han har bevist gjennom flere sterke rolletolkninger på både scene og film at han er i kontinuerlig utvikling som kunstner. Juryen gir i tillegg anerkjennelse for at Kaminski ønsker å legge nye prosjekt til Kristiansand.

Skuespiller Bartek Kaminski ble tildelt 50 000 kroner i stimuleringsstipend.

Forfatter Edy Poppy 

Edy Poppy (45 år) er bosatt i Kristiansand hvor hun arbeider som forfatter, dramatiker og performance-kunstner. Edy Poppy debuterte som forfatter i 2005, med den kritikker-roste romanen «Anatomi. Monotoni». Den vant Gyldendalprisen for beste kjærlighetsroman og er oversatt til en rekke språk. I tillegg til å være skjønnlitterær forfatter har hun skrevet dramatikk for radioteatret, Festspillene i Bergen, Nationaltheatret m.m. Poppy er også medskaper og medskribent i performance-duoen Blaue & Poppy. De har en rekke produksjoner og fremføringer bak seg i inn- og utland.

Stipendet skal brukes til å skrive og forske i forbindelse med den fremtidige romanen «Den du er i flokk», der handlingen delvis foregår i Kristiansand.

Juryen har lagt merke til Edy Poppys uredde arbeid som forfatter og performance-kunstner. På kort tid har hun blitt en viktig aktør innen byens kunstliv. Gjennom ulike prosjekt iscenesetter seg selv og sitt liv, og kan både utfordre og provosere. Juryen ønsker å bidra til hennes videre utvikling som forfatter og kunstner etablert i Kristiansand.

Forfatter Edy Poppy ble tildelt 50 000 kroner i stimuleringsstipend.

Danser Tonje Sannes

Tonje Sannes (42 år) er bosatt i Kristiansand. Hun jobber som utøvende og skapende dansekunstner og kunstnerpedagog. Sannes har treårig utdannelse ved Danselinja ved Bårdar Akademiet. Siden 2016 har hun skapt og gjennomført flere prosjekter i Kristiansand.

Sannes har satt opp en rekke forestillinger hvor dansen kommer fram gjennom ulike uttrykk. Arbeidene spenner fra det lekne og humoristiske til det mer eksperimentelle. Arbeidsstipendet skal brukes til å fordype seg i prosessen der forestillingen blir til. Gjennom dette arbeidet ønsker hun å gå dypere i utforskingen av egen metode og utviklingen av eget bevegelsesspråk.

Juryen vurderer Tonje Sannes som en seriøs og dyktig scenekunster og danser. Hun samarbeider med kunstnere fra ulike fagfelt og har fått kunstnere fra andre byer til å komme å jobbe med prosjekter i Kristiansand. Juryen ser fram til flere nye prosjekt fra Sannes både som enkeltkunstner og gjennom nye samarbeid med lokale og nasjonale aktører.

Danser Tonje Sannes ble tildelt 50 000 kroner i stimuleringsstipend.

Forfatter Atle Håland

Atle Håland (35 år) har vært aktiv kunstner i Kristiansand siden 2010. Han har utgitt tre diktsamlinger. Og har utgitt skjønnlitterære tekster i flere antologier og tidsskrifter. Håland driver prosjektet «Litteraturhuset i Kristiansand» som har arrangeret 50 litteraturarrangement siden 2014. Han er for tiden produsent for podcasten littkrs.no hvor forfattere fra Kristiansand samtaler med andre forfattere.

Atle Håland har i tillegg til egen forfatterskap samarbeidet med andre forfattere og scenekunstnere. Han søker arbeidsstipend for å sluttføre diktsamlingen «Gro igjen» (planlagt utgitt i 2021) og «Det unge» (planlagt utgitt i 2023).

Juryen anser Atle Håland å være en viktig aktør innenfor det litterære feltet i Kristiansand. Gjennom prosjektet «Litteraturhuset i Kristiansand» trekker han fram andre forfattere og bidrar til at nye stemmer etablerer seg i Kristiansand. Juryen ønsker med stipendet å anerkjenne Håland som forfatter samt stimulere til å fullføre pågående bokprosjekt.

Forfatter Atle Håland ble tildelt 50 000 kroner i stimuleringsstipend.

Keramiker Ann Beate Tempelhaug

Ann Beate Tempelhaug (66 år) er fra Mosjøen i Nordland, og har bodd og arbeidet som keramiker i Søgne siden 1992. Hun tok utdannelsen sin ved Bergen kunsthåndverkskole hvor hun leverte sin diplomoppgave i 1981. I 2021 har Ann Beate Tempelhaug 40 års jubileum som profesjonell kunstner, hvor de siste 30 har vært tilbragt på hennes atelier på Søgne gamle prestegård. Hun har en lang rekke utstillinger, og er innkjøpt av blant andre Norsk kulturråd, KODE kunstmuseene i Bergen, Sørlandets Kunstmuseum og er representert med sine verk i flere offentlige rom, som Gullfaks C- plattformen og Det juridiske fakultet i Bergen. Hun har også mottatt statens kunststipend.

Stipendet ønsker hun å bruke i forbindelse med sitt 40 års jubileum, hvor hun skal ha en separatutstilling i Risør Kunstpark i mai/juni 2021 og en duoutstilling på Kunstpunkt Lista sammen med sin mann, keramiker Eirik Gjedrem, høsten 2021.

Juryen mener Ann Beate Tempelhaug, gjennom sitt dedikerte kunstnerskap i snart 40 år, stadig fornyer sitt uttrykk og utfordrer arbeidene sine gjennom teknisk krevende prosesser. Med stipendtildeling ønsker juryen at Tempelhaug får mulighet til å fortsette å konsentrere seg om sine kunstneriske visjoner i møtet med materialet, og på denne måten skape nye kunstneriske arbeider som vi alle kan oppleve på hennes jubileumsutstilling i 2021.

Keramiker Ann Beate Tempelhaug ble tildelt 50 000 kroner i stimuleringsstipend.

Manusforfatter og regissør Jonas Matzow Guldbrandsen

Jonas Matzow Guldbrandsen (38 år) er oppvokst i Kristiansand, og har siden 2017 vært bosatt og hatt sitt kunstneriske virke i Kristiansand. Guldbrandsen er utdannet ved BA Direction, Polish National Film School, Lodz. Og har siden han ble uteksaminert i 2011 jobbet fullt med filmskaping som regissør og manusforfatter.

Guldbrandsen har vært tilknyttet en rekke filmprosjekt. I 2017 hadde Guldbrandsen regi på sin første spillefilm, «Skyggenes Dal.» Filmen fikk svært gode tilbakemeldinger også internasjonalt. Blant annet fikk den prisen for beste film i Toronto International Film Festival. Han jobber for tiden med spillefilmen «Perleporten» som er satt til Kristiansand.

Guldbrandsens mål er å kunne fortsette å skrive og utvikle egne filmer. Han ønsker å bruke kunstnerstipend for å videreutvikle seg som filmskaper. Han har flere manus under utarbeidelse.

Juryen anser Guldbrandsen som er en av våre fremste regissører. Han er både dedikert og nyskapende og gir seg i kast med ambisiøse prosjekt. Samtidig viser han en stor grad av gjennomføringsevne. Juryen ønsker med stipendtildelingen å gi Guldbrandsen mulighet til å konsentrere seg om sitt pågående prosjekt. Videre ønsker juryen å stimulere filmfeltet i Kristiansand og ser Guldbandsen som en viktig aktør i utviklingen av Kristiansand som film-by.

Manusforfatter og regissør Jonas Matzow Guldbrandsen ble tildelt 100 000 kroner i arbeidsstipend.

Forfatter og scenekunstner Karin Moe Hennie

Karin Moe Hennie (44 år) er født og oppvokst i Kristiansand. Hennie er utdannet ved Statens balletthøyskole. Hun er selvstendig næringsdrivende og jobber som barnebokforfatter, danser, koreograf, regissør og pedagog. Hennie jobber i hovedsak med egne produksjoner som er knyttet opp til egne bokutgivelser. Hovedmålgruppen er barn og unge. Hennie har utviklet flere sceneproduksjoner som bla er tatt inn i Den kulturelle skolesekken. Hun er nå aktuell med en egen produksjon knyttet opp til bokserien Ninjana, om en kvinnelig superhelt i setesdalsbunad.

Hennie ønsker å bruke stipendiet til å jobbe videre med Ninjana-universet. Hun ønsker å utforske Setesdals kulturarv i form av bunaden, farger, dans og musikk med tanke på å blant annet utvikle en sceneversjon av Ninjana. Dette arbeidet er enda mer aktuell nå som Setesdals kulturarv har havnet på Unescos verdensarvliste.

Juryen har lagt merke til Hennies mangfoldige aktivitet innenfor kunstformene litteratur, scenekunst og dans. Hun er en hardtarbeidende og nyskapende kunstner, og hennes prosjekt er preget av kvalitet. Juryen vektlegger verdien av å tilby barn og unge kulturopplevelser av høy kvalitet, og at Karin Moe Hennies bidrag her er betydelig. Med 3 stipendtildelingen ønsker juryen at Hennie får mulighet til å utvikle seg som kunstner og videreutvikle sceneversjon av fortellingen om Ninjana slik at den vil nå ut til et enda større publikum.

Forfatter og scenekunstner Karin Moe Hennie ble tildelt 100 000 kroner i arbeidsstipend.

Utdeling av toppidrettsstipend for 2020

Mottakere av årets toppidrettsstipend.jpg

Utøverne og trener som mottok årets toppidrettsstipend. Bakerst fra venstre: Bokser Mindaugas Gedminas, faren til Aida Dahlen, Lars Dahlen, tok imot diplomet på vegne av bordtennisspilleren, friidrettsutøver Sigurd Tveit.
1. rekke fra venstre: Svømmeren Malene Rypestøl og svømmetrener Geir Thorstensen. Foto: Marte Krogstad

Samme dag ble også Kristiansand kommunes toppidrettsstipend utdelt. Formålet med stipendet er å gi anerkjennelse til Kristiansands fremste toppidrettsutøvere og trenere. Ordningen skal også bidra til å inspirere, stimulere og videreutvikling.

Av totalt 20 stipendsøknader hadde Toppidrettsforumet i Kristiansand kommune valgt ut fire utøvere og en trener som mottok stipend og diplom i to kategorier.

Stipendsummen var på totalt 500 000 kroner.

I kategorien «Toppidrettsstipend til utøvere» ble fire stipend à kr 100 000 tildelt til:

  • Bordtennisspiller Aida Dahlen. Hun representerer Randesund Idrettslag.
  • Svømmer Malene Rypestøl. Hun representerer Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb.
  • Bokser Mindaugas Gedminas. Han representerer AIK Lund.
  • Friidrettsutøver Sigurd Tveit. Han representerer Kristiansand Løpeklubb.

I kategorien «Toppidrettsstipend til trenere» ble ett stipend på kr 100 000 tildelt til Geir Thorstensen som er trener i idrettsgrenen svømming og representerer idrettsklubben Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb.

Her kan du lese mer om utøverne, treneren, juryens begrunnelser og Toppidrettsforumet:

Aida Dahlen

Aida Dahlen født 05.10.1990 utøver idrettsgrenen bordtennis og representerer Randesund Idrettslag. Forslagsstiller er Randesund Idrettslag ved Øystein Konradsen.

Aida Dahlen er en toppidrettsutøver som tar idretten sin veldig seriøst og har oppnådd gode resultater. EM gull i 2017, VM bronse i 2018. Hun er for øyeblikket ranket 3 i verden.

Hun har slått begge foran seg på rankingen og er således en god medaljekandidat til Paralympics i Tokyo 2021.

Aida Dalen ble tildelt 100 000 kroner.

Malene Rypestøl

Malene Rypestøl født 05.03.2001 utøver idrettsgrenen svømming og representerer Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb. Forslagsstiller er Vidar Furuborg i Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb.

Malene tilhører det norske elitelandslaget i svømming. Hun er flere ganger nordisk og norsk mester for senior og junior. Malene har også semifinaler fra europamesterskap for junior, og hun representerte Norge i ungdoms OL i Buenos Aires i oktober 2018 der hun var i finale med en 4. plass på stafett for Norge.

Malene Rypestøl innehar 3 norske seniorrekorder og 4 norske juniorrekorder, og hun viste gjennom høstsesongen 2019 den største prestasjonsutviklingen av alle landslagssvømmerne. Hun er svært allsidig og har stort potensiale i flere svømmearter både nasjonalt og internasjonalt. Det er OL i 2024 som er hennes langsiktige hovedmål.

Malene Rypestøl ble tildelt 100 000 kroner.

Mindaugas Gedminas

Mindaugas Gedminas født 13.09.1996 utøver idrettsgrenen boksing og representerer AIK Lund. Forslagsstiller er AIK Lund ved Elin Skjervedal.

Mindaugas Gedminas har gjennom de 4-5 siste sesongene vist at han tilhører de beste bokserne i Europa. Han har tatt stegene fra Norsk seniormester, Nordisk seniormester og er nå på vei til å etablere seg som en utøver i øverste sikte i Europa. Mindaugas viser med sin verdensrangering som 37. beste bokseren i 75 kg klassen at noe er i ferd med å skje. Det å få et «navn» internasjonalt» er viktig med tanke på veien videre. Han har etter deltakelser på internasjonale toppturneringer vist at han kan og vil innen kort tid ta neste steg opp blant de beste. Det er OL som er hans langsiktige mål samt medalje i EM og VM.

Mindaugas Gedminas ble tildelt 100 000 kroner.

Sigurd Tveit

Sigurd Tveit født 16.03.2000 utøver idrettsgrenen friidrett mellomdistanse og representerer Kristiansand Løpeklubb. Forslagsstiller er Vest Agder Idrettskrets ved Jon B Fjeld.

Sigurd Tveit er en av Norges mest lovende 800 meter løpere. Sigurd har vist dette med å blant annet vinne Junior-NM og bli nummer to i Senior-NM i 2020. Sigurd har hatt en flott utvikling, og er godt i rute til å kvalifisere seg for internasjonale mesterskap i de 4 kommende år. Sigurd har vært en del av Norges friidrettsforbunds rekrutteringslandslag på mellom- og langdistanse over flere år.

Mellom- og langdistanse er en av øvelsesgruppene som har stått for de fremste norske seniorprestasjonene internasjonalt de siste sesongene. Sigurd er en av utøverne vi tror kan være med å videreføre prestasjonsnivået frem i tid. Norges Friidrettsforbund regner Sigurd som en utøver med stort utviklingspotensial, og han tilhører kategorien «morgendagens toppidrettsutøvere».

Sigurd Tveit ble tildelt 100 000 kroner.

Geir Thorstensen

Geir Thorstensen født 04.07.1962 er trener i idrettsgrenen svømming og representerer idrettsklubben Vågsbygd Svømme- og livredningsklubb. Forslagsstiller er Vidar Furuborg i Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb.

Geir Thorstensen Vågsbygd SLK har gjennom flere perioder hatt treneroppgaver for det norske seniorlandslaget i svømming. Han har også vært assisterende landslagstrener for para landslaget i svømming. Geir er en av norsk svømmings mest erfarne trenere, og han har fått fram flere landslagssvømmere gjennom en lang periode.

Geir har i løpet av de siste årene i Vågsbygd SLK fått fram flere svømmere både på svømmelandslaget og paralandslaget. Vågsbygd SLK har under Geirs ledelse vunnet en mengde NM gull både for senior og junior. Han har hatt flere svømmere som har satt Norske rekorder, og han har hatt kvalifiserte svømmere i internasjonale konkurranser og mesterskap som World-cup, EM, VM og Paralympics. Han har fått fram Nordiske mestre både på junior og seniorsiden.

Norges Svømmeforbund har hatt et meget godt samarbeid med Geir Thorstensen gjennom mange år. Han har et positivt syn på landslagsmodellen og han bidrar sterkt i et team for å løfte norsk svømming videre. Vi ser det også som positivt at han hele tiden ønsker å utvikle seg videre gjennom trenerklinikker, utdanning og erfaringsutvekslinger.

Geir Thorstensen ble tildelt 100 000 kroner.

Toppidrettsforumet 

Toppidrettsforumet består av Øystein Glad idrettssjef i Kristiansand kommune, Solveig Pedersen daglig leder Olympiatoppen Sør, Per Kristian Bøhn rektor Akademiet, Geir Torstveit Seniorrådgiver UIA, Vegard Witzøe avdelingsleder for idrettsfag KKG, Mats Stave Aanonsen Rådgiver AFK og Geir Thorstensen daglig leder Idrettsrådet i Kristiansand.

Leder av kulturutvalget og ordføreren delte ut stipendene

Fra utdelingen.jpg

Ordfører Jan Oddvar Skisland og leder av kulturutvalget hadde gleden av å utdele stipendene til kunstnerne, utøverne og treneren.  

– Vi håper og tror at stipendene kommer til nytte for hver enkelt av dere og også for de dere samarbeider med samt alle innbyggere som nyter godt av å følge dere og den virksomheten dere bedriver, tusen hjertelig takk, sa kulturutvalgets leder Bjørn Egeli.