Ungdommens bystyre på KS' toppmøte for barn og unge

Representanter fra ungdommens bystyre deltok mandag 10. februar på toppmøte for barn og unge i regi av KS. Les deres fortelling fra turen.

Ungdommens bystyre KS.jpg

Bakerst fra venstre: Mats Kjelle, Håkon Hunt, Georg Gulli, Johannes Strømberg, Stian Flotopp, Joel Nziza, Johanne Ribe Lauritzen.  Midterste rad fra venstre: Gustav Drivenes, Susanne Jacobsen, Anniken Kjelland, Maria Dragland, Gunn Marit Helgesen. Fremste rad fra venstre: Kristian Larsen, Gro Bråten, Mette Gundersen, Emma Irene Barø, Julia Pigao.

Joel Nziza, medlem av ungdommens bystyre og med på turen, har skrevet følgende referat fra turen:

"Vi har vært på KS sitt toppmøte for barn og unge. Der snakket vi med både ungdom og voksne fra hele Norge om hva vi ungdommer mener politikerne burde fokusere på fremover.  

På søndag, da vi ankom Oslo, besøkte vi KS sitt bygg ved Nasjonalteateret. Der fikk vi en kort innføring i hva KS gjør, formålet bak møtet og programmet for toppmøtet. Etter det begynte vi med å forberede oss på de seks forskjellige temaene som skulle diskuteres dagen etter.

Toppmøtet begynte klokken 10. Alle ble fordelt på bord utover hele salen. Rundt hvert bord satt det ordførere, rådmenn, representanter fra diverse organisasjoner og ungdom.

På scenen var det forskjellige innlegg om hvordan mobilisering av unge er en stor drivkraft og hvordan ungdom er en viktig ressurs. Etter noen av presentasjonene var det en dialog rundt bordet.
Første spørsmål var hvordan ungdom kan være med å løse klimautfordringene og det andre handlet om innovativ ungdomsmedvirkning. Her fikk alle rundt borde lagt fram sine tanker, meninger og ideer om spørsmålene.

På hvert bord satt det en prosessleder som passet på at alle på bordet fikk taletid. Det som ble sagt på bordene skulle ikke presenteres. De som satt rundt bordet tar det med videre i sitt arbeid, hvor enn det måtte være.

Senere var det et Dialogmøte for ungdommene. Da ble de vel 100 ungdommene som var igjen fordelt på nye bord. Denne gangen fikk hvert bord ett av de seks temaene som man hadde forberedt seg på.

Nå skulle hvert av bordene komme fram til tre konkrete punkter til temaet de ble tildelt. Deretter så skulle bordene som hadde samme tema gå sammen og stemme fram tre av dem. Noe som resulterte i seks emner med tre konkrete punkter som ungdommene mener er viktig at kommunesektoren jobber med. Punktene skulle også presenteres for landstinget under det kommunalpolitiske toppmøtet dagen etter.

Vi opplevde toppmøtet for barn og unge som veldig positivt. Det var et sted vi kunne snakke med politikere og kommuneansatte om veldig relevante tema, og hvordan vi kan bedre samarbeidet. Ikke bare som en del av møtet, men også pausene var en god arena til å samtale med noen. Det var også veldig gøy å møte andre ungdommer som driver med det samme i de små og store delene av Norge."