Undergangen ved E39 i Brennåsen er stengt

På grunn av flom er undergangen ved E39 i Brennåsen og Rosseland stengt inntil videre.
undergangen.jpg
Ingeniørvesenet informerer om undergangen ved E39 i Brennåsen og Rosseland, er stengt inntil videre på grunn av flom.
 
Stenging av undergangen medfører at gående og syklende må krysse E39.
Det settes ut fareskilt om gående og syklende i veibanen.
 
Vær spesielt oppmerksom dersom du kjører i området!