TV-aksjonen «Et hav av muligheter»

Årets TV-aksjon 18. oktober dreier seg om noe som angår oss alle, nemlig plastforsøpling i havet. Kristiansands aksjonskomité har allerede startet arbeidet sitt.

Leder av TV-aksjonskomiteen Torunn Sandvand og Erik Rostoft_Foto Tamara Villaneuva_1.jpg

Fra venstre: Leder av aksjonskomitéen Torunn Sandvand og varaordfører Erik Rostoft

– Vi er godt i gang med planleggingen, og vi tenker det kan være fint å benytte sommeren til å øke folks bevissthet på hvordan vi alle kan bidra til å rense havet for plast, sier varaordfører Erik Rostoft som deltar i komitéen på vegne av kommunen.

Her kan du se en kort film om TV-aksjonen

Bærekraftsmål

Bærekraftsmålene til FN får et stadig større fokus i arbeidet kommunen er involvert i. Årets TV-aksjon adresserer blant annet mål nummer 14 som gjelder livet under vann.

På den offisielle siden til TV-aksjonen kan vi lese at åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Dette er ikke bare en trussel for dyrelivet, men for oss mennesker også.

Hvor går pengene?

Midlene som samles inn i årets aksjon går til WWF sine øremerkede tiltak for å etablere og forberede eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker i Sørøst-Asia. I dette området er mangel på avfallssystemer et stort problem – noe som resulterer i forsøpling i havet.

Men plast i havet er ikke bare et problem i Sørøst-Asia. Også her i Norge har vi nylig sett hvilke konsekvenser feilutslippa plast-pellets kan få for en hel landsdel.

– I Kristiansand lever vi ved havet, på havet og av havet. Vi ønsker ikke ha mer plast enn fangst i garnet derfor tar vi et tak sammen nå, understreker Rostoft.

Alle kan bidra

Frem mot TV-aksjonen er det fullt mulig å delta aktivt i aksjonen «et hav av muligheter» - og absolutt alle kan bidra. Rostoft oppfordrer næringslivet, skoler og barnehager, organisasjoner, tros- og livssynssamfunn eller privatperson til å engasjere seg.

– Jeg håper å se et hav av gode ideer og prosjekter som bygger opp under aksjonsmålet, sier Rostoft. – Det kan være alt i fra to venninner som selger saft til inntekst for aksjonen, til en bedrift som vil ta en dag fri for å bidra aktivt. Her er det bokstavelig talt et hav av muligheter og alle bidrag er kjærkomne.

Dugnad

TV-aksjonen er en gigantisk dugnad der 7 000 frivillige over hele landet jobber for å mobilisere 100 000 bøssebærere, og organisere TV-aksjonen lokalt. Det lokale engasjementet er noe av det som gjør TV-aksjonen helt unik.

– Også i år vil vi trenge at folk mobiliserer bredt og stiller opp som bøssebærere eller deltar frivillig på andre måter. Vi trenger alltid flere. I tillegg vil vi forsøke å samle inn midler på en god digital måte, understreker Rostoft. – Vi er rundt 112 000 innbyggere i kommunen, og kanskje det er på tide å utfordre vår gode nabo nord i fylket, Bykle, som har historikk for å være den mest gavmilde kommunen på Agder?

Har du lyst til å bidra allerede nå?

Gå inn på www.blimed.no

Fra kick-offmøtet i Aksjonskomiteen_1.jpg

Fra kick-off-møtet for TV-aksjonen. Erik Rostoft orienterer.