Turstien gjennom Trangdalen er åpnet

Parkvesenet har de siste ukene hatt inne maskiner og utstyr for å åpne opp igjen Hertzbergs løype i Trangdalen, etter et større ras.

kart.png

Feltet merket med gult er omtrent hvor arbeidet har blitt utført. 

– Området rundt stien, fra jernbanen og forbi rasstedet, er rassikret av spesialister. Det er gjennomført fjellrensk, og det ble da tatt ned enda flere steinblokker, forteller Kurt Tange Jensen, produksjonssjef i parkvesenet.

Steinblokkene i stien måtte bores opp og deles for å kunne få til en planering og flytting ut av stien.

– Vi har nå gruset opp starten av stien, opp og over jernbanebrua. Vi måtte dessverre avslutte videre arbeid opp mot rasstedet på grunn av mye regn og uvær. Dette kommer vi tilbake til når værforholdene  tilsier det, sier Tange Jensen og legger til at parkvesenet er glade for at de kunne åpne opp stien før juleferien starter.

Fotomontasje Trangdalen.jpgPå bildet til venstre ser vi maskinfører Kjetil Rokkoengen. Bildet i midten viser boringen av steinblokker og til høyre ser vi turstien fra maskinførerens synsfelt. Foto: Kurt Tange Jensen og Kjetil Rokkoengen.