- Trygt på sykehjem

- Det er synd at noen takker nei til opphold på sykehjem grunnet bekymring for koronasmitte. Alle kommunens sykehjem er trygge, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

Dagfinn Haarr.jpgKommuneoverlege Dagfinn Haarr. Foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune.

Kristiansand kommune har 14 sykehjem i tillegg til Valhalla helsesenter som blant annet har korttidsplasser. Det har vært koronasmitte og dødsfall på tre av sykehjemmene. Det siste dødsfallet inntraff natt til mandag 20. april. 

Kommuneoverlegen sier sykehjemmene nå er svært trygge:

  • Alle nye pasienter testes og prøvesvar kommer raskt. Dermed slipper nye beboere uten smitte å gå i karantene, og risikoen for at noen tar med seg smitte inn, reduseres kraftig.
  • Tiltak har vært svært effektive, og erfaringer har blitt brukt godt. Det omfatter for eksempel nye smittevernrutiner for ansatte.
  • Det er lite smitte i samfunnet

- Ta plassen

- Det er gode grunner som ligger bak når en person får tildelt plass på sykehjem. Vi ønsker at folk skal benytte det tilbudet de får, sier kommuneoverlegen.

Bekymring for smitte har ført til at enkelte vegrer seg for å ta imot tilbud om plass, og søke plass.

Kommunen tilbyr i hovedsak tre typer sykehjemsplass:

Korttidsplasser for personer som trenger et opphold for eksempel for å få helsehjelp etter behandling på sykehus.

Rulleringsplasser for personer som har jevnlig, faste opphold på sykehjem. Dette kan for eksempel være personer med demens, og en viktig hensikt med plassen er å gi pårørende avlastning fra omsorgsoppgaver.

Fast plass for personer som skal bo fast på sykehjem.

- Dekker viktige behov

- Alle typer plasser er viktige tilbud, og de dekker viktige behov for både brukere og pårørende, sier kommuneoverlegen.

Han forstår at folk har fått et inntrykk av at det er forbundet med smitterisiko å oppholde seg på sykehjem.

- Folk har fått med seg at det har vært smitte og dødsfall på sykehjem i Kristiansand, som det har vært andre steder i landet. Nå håper vi at folk også blir kjent med at risikoen er svært liten i dag, sier Haarr.

Kontakt for media

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
913 53 690