De fleste barnehager og en del SFO-er kommer trolig til å ha kortere åpningstid enn normalt fra mandag 27. april.

De kommunale barnehagene har hatt åpent fra klokka 08.30 til 15.00 den første uka etter gjenåpningen. Det er for å ivareta kravene til smittevern at åpningstiden har vært kortere enn vanlig.

Anledning til kortere åpningstid

Onsdag 22. april varslet Kunnskapsdepartementet at barnehagene fortsatt kan begrense åpningstidene når det er nødvendig av hensyn til smittevern-krav. Departementet presiserte også at det samme vil gjelde også for skoler og SFO-ene. Unntaket er for barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov. De vil om fortsatt kunne få et tilbud som er tilpasset det behovet de har, om nødvendig ut over begrenset åpningstid.

I forskriftsendringen vil det tydeliggjøres at barnehager, skoler og SFO-er også kan redusere antall barn eller elever som er tilstede samtidig, for eksempel ved at ulike barnegrupper er tilstede til ulik tid.

– Det er opp til hver enkelt barnehage å bestemme åpningstidene ut fra en vurdering av smittevernhensyn. Vi regner med at de fleste barnehagene blir nødt til å ha redusert åpningstid også til neste uke. Barnehagene vil i løpet av fredagen melde tilbake til oss hva åpningstiden blir, sier oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad.

Også rektorene og SFO-lederne skal i løpet av fredagen avklare hva åpningstiden på den enkelte skole og SFO blir. Signalene så langt er at de fleste skolene av smittevernhensyn ikke vil ha mulighet til å tilby SFO på morgenen når elevene i 1.-4. trinn kommer på skolen igjen 27. april.

–Vi er fornøyd med at regjeringen har tydeliggjort at det er anledning til å redusere åpningstidene. Tidligere var det nesten en forventning om helt ordinære åpningstider i SFO og barnehager. Nå har de presisert at det kan blir nødvendig med kortere åpningstider for å overholde smittevernreglene, sier oppvekstdirektøren.

Buss-informasjon

Agder Kollektivtrafikk har gitt sendt informasjon om skoleskyss og smittevern som gjelder fra mandag 27. april. De to første sidene i brevet er ment for skolene og kommunene, mens den siste siden er informasjon til foreldre og elever.

Skoleskyss


Forsidebildet er tatt av Anders Martinsen fotografer