Stimuleringsmidler til kulturlivet

Bystyret har bevilget penger for å få kulturlivet i gang igjen innenfor smittevernregler. Er du aktør i kulturlivet kan du nå søke om tilskudd til kulturaktiviteter i sommer. Fristen for å søke er 28. juni.

Foto: shutterstock.com

Restriksjonene som kom i midten av mars fra regjeringen for å hindre smittespredning av koronaviruset førte til full stans i arrangementer, cuper, stevner, produksjoner og festivaler. Dette har naturligvis rammet kulturlivet, idrett og de frivillige organisasjonene hardt. Arrangementer og aktiviteter har blitt utsatt på ubestemt tid eller avlyst.

Nå som regjerningen har åpnet opp for arrangementer for inntil 200 publikummere har bystyret vedtatt en tilskuddsordning for å stimulere til gjenstart av kulturlivet og idrettsaktiviteter.

– Kommunen har fått 1,8 millioner kroner i statlige næringsmidler, og vi har fått tilbakelevert om lag 200 000 kroner som ikke har blitt benyttet til festivaler og andre kulturarrangementer. Disse midlene pløyes inn i denne tilskuddsordningen som gjør det mulig å restarte kulturlivet, sier direktør for kultur og innbyggerdialog, Torbjørn Urfjell.

– Bakgrunnen er at selv om smittevernsbetingelsene gjør det mulig å arrangere konserter og andre kulturaktiviteter, er det likevel en økonomisk risiko. Derfor går kommunen inn med denne støtten, både for at kulturnæringsaktivitetene skal komme i gang, men også for at innbyggere i Kristiansand fortjener et kulturelt tilbud. I tillegg forventer vi mange tilreisende til byen i sommer, og da ønsker vi å bidra til kulturopplevelser slik at de kommer tilbake neste år, sier han.

Midler skal også brukes til å få i gang Sommerpatruljen sammen med Idrettsrådet. Dette er ikke organisert idrett, men lokale klubber som bidrar til idrettsaktiviteter i nærområdene. Dette er for å gi barn muligheten til å prøve ulike idretter i sitt nærområde i sommer.

Her kan du søke om tilskudd

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til gjenåpning av kulturlivet etter koronastengning, igjennom tilskudd til merkostnader ved gjennomføring av planlagte kulturprosjekter og til gjennomføring av nye kulturprosjekter. Ordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i Kristiansands kunst og kulturtilbud. 

Før du søker er det viktig at du leser retningslinjene slik at du vet hva og hvem det gis tilskudd til, hvilke krav det er til søknaden og hvilke krav det stilles til deg som mottaker av tilskudd.

Retningslinjer

Søknadsskjema

Frist for å søke er 28. juni. Søknadene blir ferdig behandlet 1. juli.

Tilskudd til idrett og frivillighet kommer til høsten

Bystyret har vedtatt at kommunen kan kompensere idrett og frivilligheten for tapt inntekt grunnet koronapandemien til høsten. Årsaken til at tilskuddet kommer senere er for å kunne avdekke hvor mye staten kompenserer i første om gang. Beløpet for tilskuddet er dermed ikke avklart ennå. Mer informasjon om tilskuddet vil komme etter sommeren.

– Grunnen til at de må vente til høsten er fordi vi må se hvor mye staten kommer til å kompensere for tapt inntekt, også ser vi om kommunen må kompensere de som ikke har blitt fanget opp av staten. De som driver idrettslag eller frivillige organisasjoner trenger dermed ikke å kaste seg rundt å søke på noe i sommer, men de må passe på at de får den statlige kompensasjonen de skal ha for bortfall av inntekter, sier Urfjell.

Kontaktpersoner

Kontaktperson for spørsmål om tilskuddsordningen:
Kulturrådgiver Jørgen Skauge. Mobil: 452 86 604

Kontaktperson for media:
Direktør for kultur og innbyggerdialog, Torbjørn Urfjell. Mobil: 901 81 476