Tilgjengelig for innbyggerne

I perioden med særskilte koronatiltak vil Kristiansand kommune være tilgjengelig for innbyggerne.

Vi oppfordrer alle til å bruke nettportalen der skjemaer og annet alltid er åpne, eller telefon 38 07 50 00 mandag–fredag 08.00–15.30.

Innbyggertorgene vil være åpne klokka 12.00–14.00 for nødvendige henvendelser som ikke kan tas over nett eller telefon, og besøkene må være korte. Bibliotektjenestene er stengt.  

I tilfeller der det kommer mer enn 30 personer samtidig inn i lokalene, kan man bli bedt om å vente utenfor. Innbyggertorgene er ikke åpne for møter, og bibliotekstjenestene er stengt. Selv om innbyggerne vil kunne få veiledning på alle spørsmål ved oppmøte, så anmodes alle om å bruke nett og telefon.

Nav vil være lettest tilgjengelig på nett. Nav vil også være tilgjengelig for akutt nødbolig og nødhjelp på innbyggertorgene på Nodeland og på Tangvall samt i Gyldengården klokka 12.00–14.00.

Slik er kommunen tilgjengelig:

  • Nett www.kristiansand.kommune.no og www.nav.no alltid åpent
  • Telefon 38 07 50 00 fra mandag til fredag klokka 08.00–15.30
  • Innbyggertorg Nodeland, Tangvall og Rådhuskvartalet åpent for nødvendige henvendelser mandag til fredag klokka 12.00–14.00.