Tilgjengelig for innbyggerne

I perioden med særskilte koronatiltak vil Kristiansand kommune være tilgjengelig for innbyggerne.

Vi oppfordrer alle til å bruke nettportalen der skjemaer og annet alltid er åpne, eller telefon 38 07 50 00 mandag–fredag 08.00–15.30.

Fra 25. mai er innbyggertorgene åpne mandag-fredag fra klokka 10.00 til 14.00 for korte og nødvendige henvendelser som ikke kan tas over nett eller telefon. 

I tilfeller der det kommer mer enn 30 personer samtidig inn i lokalene, kan man bli bedt om å vente utenfor. Innbyggertorgene er ikke åpne for møter, og bibliotekstjenestene er stengt. Selv om innbyggerne vil kunne få veiledning på alle spørsmål ved oppmøte, så anmodes alle om å bruke nett og telefon.

Nav vil være lettest tilgjengelig på nett. Nav vil også være tilgjengelig for akutt nødbolig og nødhjelp på innbyggertorgene på Nodeland og på Tangvall samt i Gyldengården klokka 12.00–14.00.

Slik er kommunen tilgjengelig:

  • Nett www.kristiansand.kommune.no og www.nav.no alltid åpent
  • Telefon 38 07 50 00 fra mandag til fredag klokka 08.00–15.30
  • Innbyggertorgene på Nodeland, Tangvall og Rådhuskvartalet holder åpent for nødvendige henvendelser mandag til fredag fra klokka 10.00 til 14.00.