Tildeling av kunstner- og toppidrettsstipend for 2020

Onsdag 16. desember skal 10 kunstnerstipend og 5 toppidrettsstipend bli tildelt kunstnere, idrettsutøvere og en trener. Stipendutdelingene blir streamet på Kristiansand kommunes nett-TV.

Tildeling av kunstnerstipend for 2020

Artists shutterstock.jpg

Foto: Shutterstock.com

Kristiansand kommunes kunstnerstipend har som formål å stimulere til kunstnerisk utvikling og styrke vilkårne for kunstnere i Kristiansand, samt gi økt forutsigbarhet i en utfordrende tid.

I 2020 kom det inn totalt 79 søknader om kunstnerstipend. En jury bestående av kulturutvalgets leder Bjørn Egeli, kulturutvalgets nestleder Jens Anders Ravnaas og direktøren for kultur og innbyggerdialog Torbjørn Urfjell har vurdert søknadene i henhold til vedtatte retningslinjer.

02. desember vedtok kulturutvalget å tildele 10 kunstnerstipend innenfor rammen på 600 000 kroner hvorav 300 000 kroner er i form av stimuleringsstipend.

Kulturutvalget har tildelt kunstnerstipend på følgende måte:

  • To stipend à 50 000 kroner i kategorien kunstnerstipend
  • Seks stipend à 50 000 kroner i kategorien stimuleringsstipend
  • To stipend à 100 000 kroner i arbeidsstipend

Mottakerne av kunstnerstipendene for 2020 vil bli offentliggjort etter utdelingen 16. desember.

Tildeling av toppidrettsstipend for 2020

Sports shutterstock.jpg

Foto: Shutterstock.com

Kristiansand kommunes toppidrettsstipend har som formål å gi anerkjennelse til Kristiansands fremste toppidrettsutøvere og trenere. Ordningen skal også bidra til å inspirere, stimulere og videreutvikling.

I 2020 kom det inn 20 søknader til toppidrettsstipend fordelt på 18 utøvere og 2 trenere. Søknadene ble vurdert av Toppidrettsforumet i Kristiansand kommune i henhold til vedtatte retningslinjer.

Toppidrettsforumet består av Øystein Glad idrettssjef i Kristiansand kommune, Solveig Pedersen daglig leder Olympiatoppen Sør, Per Kristian Bøhn rektor Akademiet, Geir Torstveit Seniorrådgiver UIA, Vegard Witzøe avdelingsleder for idrettsfag KKG, Mats Stave Aanonsen Rådgiver AFK og Geir Thorstensen daglig leder Idrettsrådet i Kristiansand.

02. desember vedtok Toppidrettsforumet å tildele fem toppidrettsstipend innenfor rammen på 500 000 kroner.

Stipendene ble tildelt til fire utøvere og én trener som har fått hvert sitt toppidrettsstipend à 100 000 kroner. 

Mottakerne av toppidrettsstipendene for 2020 vil bli offentliggjort etter utdelingen 16. desember.

Utdeling

Utdelingene av kunstnerstipend og toppidrettsstipend arrangeres onsdag 16. desember klokken 13.45 i bystyresalen. Ordfører Jan Oddvar Skisland og leder av kulturutvalget skal stå for utdelingene.

Overrekkelsen blir streamet på Kristiansand kommunes nett-TV.

Grunnet smittevern er utdelingen lukket for publikum og gjester.

Kontaktperson for media

For mer informasjon:
Direktør for kultur, frivillighet og innbyggerdialog Torbjørn Urfjell,
mobil: 901 81 476
E-post: torbjorn.urfjell@kristiansand.kommune.no