Tilbake til normale åpningstider

Skjenkestedene i Kristiansand har siden 16. mars måttet stenge kl. 21 på grunn av korona-smittefaren. Med to meter mellom gjestene kan utestedene holde åpent til kl. 02.

Nasjonale retningslinjer

Skjenking.jpg

Skjenkesteder med bevilling frem til kl. 02 har måttet stenge kl. 21.00 på grunn av korona-smittefaren. Nå kan de fremover holde åpent hele bevillingstiden, så fremt de passer på at gjestene holder to meters avstand. Foto: Anders Martinsen fotografer

– Det ble innført en lokal forskrift om tidlig lukking av skjenkesteder i Kristiansand for å unngå at utestedene bidro til spredning av smitte. Når de nasjonale retningslinjene om avstand praktiseres, så ser ikke Kristiansand kommune det som nødvendig opprettholde denne lokale forskriften, sier direktør kultur og innbyggerdialog Torbjørn Urfjell, som er saksansvarlig i skjenkesaker.

torbjorn-urfjell.jpg

Direktør kultur og innbyggerdialog i Kristiansand kommune, Torbjørn Urfjell.

– Så framover får den enkelte ansvarlige for skjenkestedet selv bestemme når de vil stenge innenfor sin bevilling, som varer til kl 02.00. Det er grunn til å understreke at denne endringen legger et særlig ansvar på drivere og gjester om å opprettholde avstand og å unngå at det drikkes for mye i disse korona-tider, sier Urfjell.

De nasjonale retningslinjene pålegger driver å legge til rette for at gjester skal kunne holde to meters avstand fra hverandre, men unntak av gjester fra samme husstand. 

Holde tilstrekkelig avstand

– For gjester betyr dette at de må holde tilstrekkelig avstand til alle de er ute sammen med og at det bare er personer i samme husstand de kan sitte tett på. De siste ukene har vi opplevd enkelte gjester som hevder å være i samme husstand uten at det er grunn til å tro det er riktig. Vi håper å unngå at folk forsøker å omgå avstandsreglene den måten, sier Torbjørn Urfjell.

Han oppfordrer bevillingshavere til å forholde seg lojalt til bestemmelsene i skjenkebevillingen og de til enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjene for smittevern. 

Kan stenges av kommuneoverlegen

– Med ansvarlige drivere og bevisste gjester håper vi det vil være mulig å holde flere steder åpne i tråd med drivernes ønsker. Dersom steder ikke klarer å overholde smittevernbestemmelsene kan de stenges av kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven, sier direktør kultur og innbyggerdialog Torbjørn Urfjell. 

Vedtaket om å oppheve den lokale forskriften er fattet av kommunedirektøren. 

Kontakter for media

Kontaktperson skjenkesaker: Direktør kultur og innbyggerdialog Torbjørn Urfjell, tlf. 901 81 476

Kontaktperson smittevern: Kommuneoverlege Dagfinn Haarr, tlf. 482 67 701