Til deg som bruker brevgiro

Det er fullt mulig å fortsatt bruke brevgiro, men fakturaer som kommer fra Kristiansand kommune har ikke lenger egen girodel nederst. Derfor må du skrive kontonummeret ditt og signatur nederst på fakturaen.

Da kan fakturaen likevel benyttes til å sende inn betaling på brevgiro.

Betaling med brevgiro

Brevgiro krever litt ekstra arbeid for oss som mottar betalingen din. Dette er også en betalingsordning med forholdsvis høye gebyr og porto.

Derfor ønsker vi å informere deg om at det finnes måter å betale på som er billigere og lettere, både for deg og for oss.

Avtalegiro

Avtalegiro er en tjeneste der dine faste regninger kan betales automatisk. Du inngår en avtale med banken din og banken sørger for at regningen blir betalt fra din konto på forfallsdagen.

For å ha kontroll og oversikt over det som trekkes fra kontoen din, kan du velge å få en papirutskrift fra den bedriften som sender regning til deg.

Når du får kontoutskrift fra banken kan du kontrollere at beløpene som er trukket fra konto stemmer med papirutskriften du har fått.

Slik kommer du i gang med avtalegiro med Kristiansand kommune

  • Ta med deg en faktura til banken din eller logg deg inn i nettbanken.
  • Nederst på fakturaen står det en avtalegiroreferanse. Denne referansen har banken bruk for når de skal opprette en avtale for deg.
  • Husk å si fra til banken at du vil ha skriftlig varsel på alt som trekkes dersom du ønsker å få et papir i posten som viser hva som trekkes fra din konto.

Dersom du får flere typer regninger fra Kristiansand kommune så må det opprettes en avtalegiroavtale for hver type.


Vi håper at du vil ta i bruk Avtalegiro for å betale dine regninger til Kristiansand kommune.