Onsdag 10. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i Kristiansand og alle andre kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Skjer i januar og juni hvert år

KArt varslingsanlegg.jpg

De oransje prikkene viser varslingsanlegg i Kristiansand.

Sivilforsvaret, som er en del av Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, opplyser Sivilforsvaret.