Sykkelparkering gjenåpnet

Fredag 19. juni ble de ti smarte sykkelskapene ved Slottet øverst i Markens gate gjenåpnet av ordfører Jan Oddvar Skisland.

Godt supplement

Reåpning sykkelskap Slottet (002).jpg

Ordfører Jan Oddvar Skisland gjenåpnet sykkelskapene ved Slottet. Her er han flankert av markedssjef Ellen Loxley i SafeBikely og leder av areal- og transportenheten i Kristiansand kommune, Jan Erik Lindjord. Foto: Bjørne Jortveit

Ordfører Skisland, som er opptatt av å øke syklingen i Kristiansand og regionen for øvrig, synes sykkelskapene er et veldig godt supplement til øvrig sykkelparkering i Kvadraturen. Ikke minst folk med dyre sykler ønsker at sine tohjulinger står trygt parkert. Sykkelskapene ved Slottet åpnes og låses med telefonen. Brukerne må laste ned appen «SafeBikely».

Kristiansand var første kommune i Norge som anskaffet slike sykkelskap. Nå tas løsningen i bruk i seks andre norske byer. Markedssjef Ellen Loxley i SafeBikely mener gode sykkelparkeringsløsninger vil gjøre Kvadraturen attraktiv for syklister, en gruppe som ifølge Loxley bruker mye penger på handel.

Åpnet i 2018

Sykkelskapene, som første gang ble åpnet i 2018, er på 1 kvadratmeter hver og utstyrt med knagger til shoppingposer, sykkelhjelm og sekk. Nylig ble parkeringen også oppgradert med et vegetasjonsdekke på taket, tilpasset et grønnere byliv.  En lang periode med gravearbeider har stengt tilgangen til skapene som er finansiert av ATP-samarbeidet.

Syklistene styrer tilgangen til skapet fra mobiltelefonen, og kan enkelt forhåndsreservere plass i appen. Leieprisen er 15 kroner per 24 timer sykkelen står parkert.  Ti sykkelbokser (en Parklet) tilsvarer  
én bilparkeringsplass. Med ny teknologi utplasseres den uten tilkobling til strømnett og wifi. 

Kontaktperson

Bjørne Jortveit, Kristiansand kommune: bjorne.jortveit@kristiansand.kommune.no