Stengt tirsdag 14. april

Med hjemmel i smittevernlovens § 4.1 har kommunen besluttet at barnehager og skoler holder stengt tirsdag 14. april.

Bakgrunnen for beslutningen er at det ikke anses å kunne lage forsvarlige smittevernfaglige rammer for en gjenåpning så raskt etter påsken. Dette gjelder blant annet transport, renhold, eventuelle forholdsregler om avstand, størrelse på grupper og så videre.

Dersom regjeringen beslutter at barnehager og skoler kan gjenåpnes i uke 16, vil kommunen uavhengig av dette på eget grunnlag vurdere eventuell videre stenging den uken.

Ordfører Jan Oddvar Skisland mener det er mest sannsynlig at Kristiansand vil ha stengte barnehager og skoler hele uken etter påske.

 

(Bildet er tatt av Anders Martinsen fotografer)