Stenger barnehager, skoler og SFO

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig fra 12. mars klokka 18.00 til 26. mars. Saken er sist oppdatert 16. mars, med informasjon om betaling av SFO og barnehage.

Brukerbetaling og tilskudd

Oppdatert mandag 16. mars:

Kristiansand kommune er i dialog med nasjonale myndigheter om hvordan foreldrebetaling i barnehage og SFO skal håndteres når tjenestene er stengt som følge av koronaviruset. Det gjelder også tilskudd til private barnehager.

Vi håper å avklare dette i løpet av kort tid. Tilskudd som skal være utbetalt innen 1. april vil bli utbetalt i løpet av denne uka.

 

Hvilke barn kan få tilbud om barnehage, SFO og skole?

Oppdatert søndag 15. mars:

Enhetsleder for den enkelte barnehage eller skole må kontaktes for å avklare et eventuelt tilbud. Oppvekstdirektøren har orientert lederne om hvem som skal gis et omsorgs- eller skoletilbud:

Tilbudet gjelder barn med særskilte omsorgsbehov og barn som har foresatte med samfunnskritiske funksjoner.

1. Barn med særlige omsorgsbehov:

Noen barn, uavhengig av alder, har særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehagen/skolen er stengt. Eksakte kriterier for hvem som bør ha et slikt tilbud er umulig å gi.

På den bakgrunn gjelder dette:

 • Alle oppfordres sterkt til å holde barn hjemme for å begrense smittespredning!
 • Dersom omsorgsbehovet ikke kan ivaretas hjemme, gis det tilbud på barnehagen/skolen barnet går på. Foresatte går i dialog med barnehagen/skolen i disse tilfellene, for å vurdere hvilke tilbud som skal gis. Dersom barn har sykdomssymptomer eller nærstående har karantene, skal barna være hjemme. 

2. Samfunnskritiske funksjoner

Hvem omfattes av begrepet samfunnskritiske funksjoner?

 • Alt helsepersonell og personell i omsorgstjenester
 • Alle nød-/redningsetater (politi, brann, ambulanse).
 • Annet personell fra Røde Kors/Norsk Folkehjelp/Sivilforsvaret/ andre beredskapsorganisasjoner dersom de er kalt inn/gitt oppgaver i forbindelse med krisen. 

Følgende funksjoner er også aktuelle:

 • Styring og kriseledelse i samfunnsviktige virksomheter
 • Foresatte med beredskaps- eller annen nøkkelrolle i Forsvaret

Kritisk personell/nøkkelpersonell for øvrig som kan gjelde:

 • Vann og avløp
 • Transport
 • IKT-sikkerhet
 • Forsyningssikkerhet
 • Kraftforsyning
 • Apotek
   

Omsorgstilbudet foregår innenfor skole og SFO sin ordinære åpningstid. Det betyr at elever som ikke har plass på SFO, ikke får plass i omsorgstilbudet i SFO sin åpningstid. Elevene får tilsvarende opplæringstilbud som elevene hjemme.

Noen presiseringer:

 • Gjelder der begge foresatte, eller aleneforsørger, har en samfunnskritisk funksjon. Barn som bare har én foresatt som samfunnskritisk funksjon, må altså være hjemme sammen med den andre forelderen.
 • Gjelder barn under 12 år
Publisert torsdag 12. mars

Tidligere på dagen, torsdag 12. mars, bestemte Kristiansand kommune å stenge ungdomsskoler og voksenopplæring fra fredag 13. mars, og barnehager, barneskoler, SFO og 1-10-skoler fra mandag 16. mars.

Senere på torsdagen vedtok regjeringen at stengingen av alle kommunale og private skoler og barnehager skal gjelde allerede fra torsdag 12. mars klokken 18. Tiltakene gjelder til og med torsdag 26. mars 2020 klokka 24.00. Tiltakene kan bli forlenget.

Ledere ved skoler og barnehager er informert om framskyndingen i e-post fra oppvekstdirektøren torsdag ettermiddag.

Lederne er informert om dette: 

Fra 12. mars klokka 18.00 er alle barnehager og skoler/SFO stengt. Dette gjelder også kommunens kompetanseenheter.

Unntak: På grunn av kritiske samfunnsfunksjoner og tidspunktet dette er kommet på, må det tas hensyn til at noen få trenger et omsorgstilbud for barna i morgen, fredag 13. mars. Derfor må barnehager og SFO/skoler denne dagen ha beredskap for å kunne ta imot eventuelle barn/foresatte, og for å kunne gi omsorgstilbud til de som har et helt nødvendig behov.

Fra mandag av vil oppvekstdirektøren ha klargjort tydeligere kriterier for hvem som skal ha omsorgstilbudet og eventuelt vurdere annen organisering av det.

Utover den nødvendige bemanningen for å kunne gi omsorgstilbud til de som må ha det, oppfordres det til at ansatte i størst mulig grad jobber hjemmefra.

Enhetsledere må sikre informasjon til foresatte og ansatte.

Barnehager og skoler må informere om hva som forventes av barn og unge som er hjemme for å unngå smittespredning. Dette er avgjørende for at dette drastiske tiltaket får effekten det er ment å gi:

Spørsmålet om reduksjon i brukerbetaling i barnehage og SFO vil vi komme tilbake til.