Står på i sommer!

Jonas Dib (16) er strålende fornøyd med at han får vist hva han kan gjennom sommerjobbprosjektet. 56 unge mennesker får i år en fot innenfor arbeidslivet på denne måten i sommer.

Ragnhild Dagsland, Jonas Dib, Tine Walter, Heidi Margrethe Handeland, Tina Rasmussen

Fin sommergjeng: Ragnhild Dagsland er butikksjef på Coop Extra, Jonas Dib glitrer på arbeidsplassen, Tine Walter er butikksjef, Heidi Margrethe Handeland er prosjektleder for kommunen og Tina Rasmussen er arbeidsleder for kommunen og holder kontakt med ungdom på arbeidsplassene. Foto: Kristiansand kommune.

- Jeg trives veldig bra! Dette er mitt andre hjem, stråler Jonas som skal være på Coop Extra i Sørlandssenteret i minst tre uker gjennom sommerjobbprosjektet. 

Butikksjef Ragnhild Dagsland er minst like fornøyd med Jonas.

- Han møter opp når han skal, han tar ting fort og er god med folk, sier hun.

Åpner arbeidslivet

Sommerjobbprosjektet er i regi av Kristiansand kommune. Tjenester som NAV Kristiansand, ungdomstjenesten og barnevernet er blant dem som er aktive inne i prosjektet.

Hensikten er å gi en åpning inn i arbeidslivet til unge som trenger litt ekstra hjelp med dette.  

I alt 56 unge mennesker får prøve seg i ulike jobber i sommer. Jobbene er ulike, og du finner deltakere i mange roller fra varehandel til fiskebåt, spredt over hele den nye  kommunen.

- Dette er en ny vri på et sommerjobbprosjekt NAV har drevet de siste årene. «Yngre hjelper eldre» lagde team som dro ut og hjalp eldre med for eksempel vinduspuss og plenklipp. I år gjorde koronasituasjonen at det ikke ble aktuelt å samle slike team, så vi måtte tenke nytt. En bevilgning fra bystyret åpnet også nye muligheter, sier Heidi Margrethe Handeland i prosjektet.

Utvider prosjektet

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, som har finansiert sommerjobbprosjektet i de tidligere årene.

Med bevilgningen fra Kristiansand bystyre har prosjektet fått mulighet til å utvide både i antall deltakere og tid på året. Bystyret har bevilget 1,5 millioner kroner per år i fire år.

- Tidligere har vi måttet sette et tak på 20 deltakere. I år klarer vi altså tilby 56 personer å delta om sommeren, og de yngste er 15 år gamle. Vi kan ta inn ytterligere nye personer på høst, vinter og vår. Målgruppa vår er viktig og sårbar, sier hun.

I løpet av de fire årene vil altså over 200 unge mennesker få sjansen til å vise hva de kan. For manges del kan de også nå få jobbmulighet i regi av prosjektet også når sommeren er over.

- Kanskje noen trenger litt mer tid, kanskje nye muligheter åpner seg om høsten eller vinteren. Med pengene fra bystyret får vi enda større muligheter, sier Heidi Margrethe Handeland.

Coop Extra i Sørlandssenteret er altså blant arbeidsgiverne i Kristiansand som velger å ta del i sommerjobbprosjektet.

- Coop-systemet har et bevisst forhold til at vi ønsker bidra i slike sammenhenger, og vi opplever også at det er godt for kulturen på arbeidsplassen, sier butikksjef Ragnhild Dagsland.

Kontakt for media

Prosjektleder
Heidi Margrethe Handeland
480 90 365