Spørreundersøkelse om boligforhold i tidligere Søgne og Songdalen

Kristiansand kommune ønsker informasjon om boligforhold og boligønsker blant innbyggerne våre i tidligere Søgne og Songdalen kommuner.

Undersøkelsen er nå avsluttet. Vi har nå oppnådd tilstrekkelig antall besvarelser til å ha grunnlag for analyser. Muligheten til å besvare spørreundersøkelsen er derfor avsluttet.

Tusen takk til alle som besvarte undersøkelsen! Vi setter stor pris på deres bidrag.

Et utvalg av innbyggerne vil snart motta to tekstmeldinger (SMS-er). Den første meldingen informerer om undersøkelsen, og den andre inneholder lenke til selve undersøkelsen. Meldingene sendes til innbyggere mellom 18 og 95 år.

Tekstmeldingen med lenken til undersøkelsen lyder slik: Kristiansand kommune vil gjerne vite hvordan du ønsker å bo. Undersøkelsen tar cirka ti minutter og skal brukes i by- og stedsutviklingen. Trekning av gavekort. Delta her:

Iphone med tekstmeldingen.jpg

Bildet viser tekstmeldingen som sendes ut til innbyggerne

– Vi ønsker å kartlegge innbyggernes behov og ønsker for boligtype, kvaliteter knyttet til boligen, tilbud i nærområdet og beliggenhet av boligen sier prosjektleder Line Baasland. – Basert på resultatene fra denne boligundersøkelsen vil vi prøve å finne ut av hva slags boliger som bør bygges og hvor de bør bygges for å bidra til ønsket boligutvikling framover i kommunen. Kristiansand kommune hadde tilsvarende undersøkelse våren 2018 og rapport fra denne undersøkelsen ligger tilgjengelig her.

Resultatene fra undersøkelsene vil bli slått sammen, og skal blant annet benyttes i arbeidet med ny kommuneplan og i boligprogrammet

Informasjonen fra undersøkelsen er svært viktig for vårt arbeid med by- og stedsutvikling, og skal sammenlignes med tilsvarende data for innbyggerne i tidligere Kristiansand kommune, understreker prosjektleder Line Baasland.

Gjennomføres av Norsk Gallup

Norsk Gallup assisterer Kristiansand kommune i gjennomføringen og vil utarbeide en offentlig rapport. Anonymiserte data fra spørreundersøkelsen vil også bli delt med forskere ved Universitetet i Agder og andre forskningsinstitusjoner for forskning på samme tema.

Kontaktperson for undersøkelsen:

Line Baasland, prosjektleder og rådgiver i staben til byutviklingsdirektøren
Mobil: 906 23 775
E-post: Line.Baasland@kristiansand.kommune.no