Solveig Nilsen skal drive senter for bærekraft !

Solveig Nilsen er vinner av Kristiansand kommunes konkurranse om å drive et nytt senter for bærekraft i Dronningens gate 2/2A i Kvadraturen.

Skisland Landmark Nilsen.jpg

Ordfører Jan Oddvar Skisland gratulerer vinneren Solveig Nilsen (t.h.) og Karen Landmark som er med i vinnerteamet.

Basert på søknader og presentasjoner underveis har juryen vurdert Nilsen som den beste til å drifte bærekraftsenteret, i et godt og utviklende samarbeid med andre.

13 søkere i konkurransen

Kristiansand kommune utlyste 29. april en konkurranse for finne den beste driveren til å utvikle og drive et regionalt senter for bærekraft og innovasjon i Kristiansand, tuftet på FNs bærekraftmål. Det ble levert mange gode søknader med stor variasjon i tilnærmingen.

13 søkere meldte seg på konkurransen innen søknadsfristen 29. mai. Utvelgelsen har foregått i flere faser med en jury på 11 personer, ledet av kommunedirektør Camilla Dunsæd i Kristiansand kommune. Norske arkitekters landsforbund ved Bylivsenteret har bistått kommunen og juryen i konkurransen underveis, og sikret en profesjonell gjennomføring.

Faglig engasjement, forretningsmessig drift og rask oppstart

– Solveig Nilsen har vist kreativitet og kunnskap om bærekraft og innovasjon, og juryen har lagt spesielt vekt på balansen mellom et faglig engasjement og en troverdig og godt gjennomarbeidet søknad tilknyttet den administrative og forretningsmessige driften av senteret, sier juryleder Camilla Dunsæd.

– Det ses også som særlig positivt at det er tilbudt en bemanning som gjør at driften kan starte umiddelbart, i et samarbeidet med nettverket ImpactHub, sier kommunedirektøren, som ser fram til store og gode ringvirkninger og ny giv for bærekraft i kommunen med det nye senteret.

Kommunedirektør Camilla Dunsæd var med i juryen og ordfører Jan Oddvar Skisland annonserte vinneren under utdelingen i Rådhuskvartalet torsdag ettermiddag.

Nytt senter for bærekraft til 1 million

– Kristiansand kommune vil øke tempoet for å nå sine mål om et mer bærekraftig samfunns- og næringsliv. Ett av verktøyene for å oppnå dette er etablering av det nye senteret for bærekraft og grønn innovasjon, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Bystyret vedtok en fast årlig bevilgning til dette formålet i 2007, «bærekraftmillionen», som nå er indeksregulert til ca. 1,2 millioner kroner. Kommunens tilskudd til det nye senteret i Dronningensgate 2/2A består av den indeksregulerte bærekraftmillionen, som gir driver av senteret cirka 400 kvadratmeter gratis lokaler og cirka 0,5 millioner i driftsmidler årlig i fem år. Dersom satsingen blir vellykket, ønsker kommunen å vurdere mulighet for en fem års forlengelse.

– Vi valgte å finne den beste driveren ved en nasjonal konkurranse, og er godt fornøyd med resultatet og kvaliteten på søkerne, til noe jeg mener må være en drømmejobb for fremtiden, sier ordføreren, som har store forventninger til bærekraftsenteret.

Nilsen Landmark Mo.jpg

Solveig Nilsen hadde med seg Rasmus Alexander Moe og Karen Landmark, som begge skal jobbe sammen med henne i Bærekraftsenteret.

Byøkologisk perspektiv og stimulere til grønn innovasjon i næringslivet

Bærekraftsenteret skal jobbe for å ivareta to ulike hovedperspektiv:

Senteret skal ha et byøkologisk perspektiv. Byen skal sees på som et økosystem, der senteret skal inspirere til livsstilsendringer og mobilisering av frivillighet og idealisme. Byøkologi kan defineres som miljøinnsats hvor innbyggere finner helhetlige løsninger på problemer knyttet til ressursbruk, miljøpåvirkning og dyre- og naturmangfold.

Det andre perspektivet er å stimulere til gründervirksomhet, og inspirere etablert næringsliv til å bidra til omstilling og grønn innovasjon.

Juryen

Juryen er oppnevnt av Kristiansand kommune, og har bestått av:

 • Kommunedirektør Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune
 • Daglig leder Ann-Kristin Ytreberg, Miljøfyrtårn
 • Administrerende direktør Trond Backer, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
 • Daglig leder Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Cultiva
 • Viserektor Gøril Hannås, Universitetet i Agder
 • Direktør analyse og plan Kenneth Andresen, Agder fylkeskommune
 • Gründer og sosialentreprenør Agnes Tvinnereim
 • Daglig leder Anstein Fidje, Christiansholm Eiendom
 • Strategisjef Lukas Wedemeyer, Kristiansand kommune
 • Byutviklingsdirektør Ragnar Evensen, Kristiansand kommune
 • Ungdomsrepresentant Silje Elden Wilhelmsen

Kontakt

Vinner Solveig Nilsen, mobil: 920 45 560

Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, mobil: 982 87 900
Kommunedirektør i Kristiansand, Camilla Dunsæd, mobil: 975 10 864
Kommunalsjef klima og arealutvikling i Kristiansand, Knut Felberg, mobil: 928 40 531

Vedlegg

Juryrapporten
Konkurransedokumentet

Les mer om konkurransen her